Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 3. 2014 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán minister, aké opatrenia vykonávate v záujme toho, aby lesné pozemky v katastroch, kde nebola vykonaná ROEP, komasácia, resp. pozemkové úpravy nedochádzalo k poškodeniu lesa a vlastníckych práv ich majiteľov? V tejto súvislosti ma zaujíma, či je stanovený časový limit a financie pre ukončenie tohto procesu? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek 
Dátum odpovede 27. 3. 2014 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vystúpim za pána ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Vážená pani podpredsedníčka, proces vyhotovovania registrov obnovenej evidencie pozemkov je vo fáze ukončovania. Vo vláde bola 26. 3. 2014 schválená Analýza potrieb finančného zabezpečenia krytia nákladov spojených s vykonaním, respektíve dokončením registrov v 296 katastrálnych územiach, Slovensko má 3 559 katastrálnych území, tak, aby bol dodržaný termín ukončenia tohto procesu do roku 2015. Projekty pozemkových úprav, komasácie, sú časovo a finančne náročnejšie na ich vykonávanie, preto horizont ich uskutočnenia je nepredvídateľný a ich tempo závisí od pridelenia potrebného objemu finančných prostriedkov. Z celkového počtu katastrálnych území 3 559 prebieha konanie v 424 katastrálnych územiach ukončených a do katastra nehnuteľností zapísaných je 253 projektov. Skončil som, pani predsedajúca.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.