Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Magdaléna Vášáryová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 3. 2014 
Zadávateľ Magdaléna Vášáryová 
Otázka Pán minister, podľa dostupných správ Slovenská národná knižnica mešká v projekte digitalizácie nášho národného dedičstva. Žiadam vás, aby ste mi odpovedali na otázku, akým spôsobom ministerstvo kultúry kontroluje proces digitalizácie Slovenskej národnej knižnice? 
Adresát minister kultúry SR Marek Maďarič 
Dátum odpovede 27. 3. 2014 
Zodpovedal minister kultúry SR Marek Maďarič 
Odpoveď Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážená pani poslankyňa, aj ministerstvo kultúry považuje tento projekt, ako aj ďalšie projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva za mimoriadne významné, a preto realizuje so Slovenskou národnou knižnicou pravidelné tzv. akčné projektové stretnutia, minimálne jedenkrát mesačne. Zároveň je projekt monitorovaný v rámci rezortnej koordinačnej skupiny, ktorá sa stretáva pravidelne kvartálne na úrovni generálnych riaditeľov a projektových manažérov jednotlivých národných projektov OPIS, prioritná os 2, sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zároveň kontroluje každý projekt v zmysle príslušných postupov platných pre štrukturálne fondy, napríklad priebežných monitorovacích správ projekt. Ďakujem. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ja sa pýtam preto, pán minister, pretože som si pozrela výročnú správu napríklad z roku 2013 Slovenskej národnej knižnice, z ktorej som sa napríklad dozvedela, že je tam normálne na strane dvadsať napísané, že Slovenská národná knižnica, ja to budem citovať, „odovzdala 20 000 bibliomegadát firme TGM. Neviem, či máte o tomto nejaké informácie. Ale štátna organizácia odovzdáva takýto dosť veľký počet megadát súkromnej firme. Neviem si to vysvetliť. Je to priamo teda v tejto správe. Takže preto som aj chcela vedieť, akým spôsobom kontrolujete tento projekt. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď, ale chcela by som len upozorniť, že podľa plánu mala Slovenská národná knižnica už stroviť 9 mil. eur na digitalizáciu. A podľa mojich informácií z nich strovila len 2 mil. Je to obrovské, podľa mňa absolútne nedobehnuteľné manko časové, takže robím si už dlhé roky veľkú starosť o tento projekt.  
Doplňujúca odpoveď Musím to trošku komentovať. Tento projekt, musím to povedať, v dôsledku riadenia bývalým generálnym riaditeľom dostal do omeškania už v počiatočnej fáze, nakoľko sa počas prvých mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vôbec nerealizoval. Neboli pripravené priestory na jeho realizáciu, neboli zakúpené technológie na digitalizáciu, neboli ani len pripravené podklady pre ich obstaranie, neboli prijatí zamestnanci na jeho realizáciu. A myslím si, že práve vďaka krízovému riadeniu zo strany nového vedenia a veľkému nasadeniu zamestnancov Slovenskej národnej knižnice sa projekt na jeseň 2012 úspešne rozbehol a v roku 2013 prešiel komplexnou zmenou, ktorá jeho nastavenie zracionalizovala a zreálnila, čo zabezpečí jeho úspešnú realizáciu. V digitalizačnom pracovisku Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach, ktoré je jedným z najlepších na svete, v dvojzmennej prevádzke digitalizuje okolo 60 zamestnancov na dvadsiatich najvýkonnejších profesionálnych automatických aj poloautomatických a manuálnych takisto skeneroch, pričom jeden z nich je na veľkoformátové dokumenty, ako sú napríklad mapy alebo plagáty. Posledné dva poloautomatické V skenery budú dodané v apríli 2014, pričom celkovo sa na projekte podieľa 148 zamestnancov, z toho 113 na plný a 35 na čiastočný úväzok, a bolo vytvorených 107 nových pracovných miest. Vybudovalo sa špičkové dátové centrum s IKT infraštruktúrou projektu. Aktuálne sa obstaráva dobudovanie budovy konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach. V najbližších dňoch bude vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu troch poschodí depozitu sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice. Prebieha dodávka konzervačných technológií, sterilizácia a deacidifikácia pre dokumenty písomného a kultúrneho dedičstva. A v krátkom čase sa začne s digitalizáciou archívnych dokumentov, celkovo 1,2 mil. objektov Slovenského národného archívu v Bratislave. A čo je podstatné. K dnešnému dňu je zdigitalizovaných viac než 800 000 z 1,2 mil. objektov Slovenskej národnej knižnice, ktoré sa majú v rámci projektu spracovať. Ďakujem, skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.