Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 3. 2014 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Vláda plánuje použiť na podporu zamestnanosti mladých 200 mil. eur. Pán minister, rád by som sa opýtal na rozdeľovanie. Budú tieto prostriedky rozdeľované regionálne alebo aký bude použitý kľúč pri ich alokácii? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 27. 3. 2014 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Pán poslanec, regionálna samospráva je veľmi dôležitý subjekt pri realizácii systémových opatrení, ktoré súvisia, hlavne k mladým ľuďom, pretože ako zriaďovateľ stredných škôl je veľmi dôležité, aby nastavovala učebné odbory, o ktoré je na trhu záujem. Nie náhodou som pripravil projekt, ktorý je už momentálne v realizácii. A Ústredie práce bude pravidelne štvrťročne poskytovať samosprávnym krajom informácie o reálnych potrebách trhu práce, aby ste podľa toho vedeli správne nastaviť vzdelávanie na príslušný kalendárny školský rok. Sľubujeme si od toho, že by sa mali vzdelávať v prvom rade také odbory, o ktoré je na trhu práce záujem. Takže tá spolupráca s regionálnou samosprávou je a bude aj z hľadiska systémových riešení celkom iste veľmi vážna. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, ďakujem za odpoveď a aj za vysvetlenie, akým spôsobom sa tieto finančné prostriedky prideľujú, pretože ten rámec je známy. A tu chcem aj povedať, že pre prerozdeľovanie v rámci regiónov sú samosprávy pripravené na to, aby boli nápomocné, tak, aby čo najväčšie percento tých oprávnených mladých ľudí, ktorí môžu čerpať práve takto podporu, mohli túto podporu aj dostať. Mám skúsenosti priamo z kraja v Žiline, že veľmi je to pozitívne vnímané. A to, čo je podľa môjho názoru veľmi dôležité rovnako, je, že sa európske finančné prostriedky využívajú aj na podporu práve mladých ľudí, pretože toto je beh na dlhé trate. A my si to uvedomujeme aj v krajskej samospráve, lebo sme zodpovední napríklad za stredné školstvo. A ho nastavujeme tak, aby sme našich absolventov neposielali na úrady práce, ale pre konkrétnych zamestnávateľov, ktorí ich potrebujú. A toto je aj určitá možnosť premostenia pre týchto zamestnávateľov, ale aj pre mladých ľudí. Takže ďakujem za túto odpoveď a sme pripravení, aj za samosprávu týmto hovorím, aby sme mohli aktívne pristupovať pri využívaní týchto finančných prostriedkov na podporu mladých nezamestnaných v našom kraji. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, regionálna samospráva je veľmi dôležitý subjekt pri realizácii systémových opatrení, ktoré súvisia, hlavne k mladým ľuďom, pretože ako zriaďovateľ stredných škôl je veľmi dôležité, aby nastavovala učebné odbory, o ktoré je na trhu záujem. Nie náhodou som pripravil projekt, ktorý je už momentálne v realizácii. A Ústredie práce bude pravidelne štvrťročne poskytovať samosprávnym krajom informácie o reálnych potrebách trhu práce, aby ste podľa toho vedeli správne nastaviť vzdelávanie na príslušný kalendárny školský rok. Sľubujeme si od toho, že by sa mali vzdelávať v prvom rade také odbory, o ktoré je na trhu práce záujem. Takže tá spolupráca s regionálnou samosprávou je a bude aj z hľadiska systémových riešení celkom iste veľmi vážna. Skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.