Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5. 2. 2014 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Veľmi ma potešila informácia v médiách, že diaľnica D3 je hneď po dobudovaní diaľničného spojenia D1 Bratislava - Košice vašou najväčšou prioritou. Môžete uviesť viac informácií, prečo si podľa vás tento úsek zaslúžil túto pozornosť? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 6. 2. 2014 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, všetci sme si vedomí toho, že Slovensko je významnou tranzitnou krajinou pre cestnú dopravu v severojužnom smere, avšak súčasná cestná sieť svojimi technickými parametrami nepostačuje kapacitne a už určite nie bezpečnostne. Prepojením na poľské trhy diaľnica D3 pomôže zlepšiť konkurencieschopnosť Slovenskej republiky a zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky v celom regióne Kysúc. Dopravné nehody totiž často priamo súvisia s kapacitnou nedostatočnosťou v súčasnej dopravnej infraštruktúre tohto regiónu. Cieľom vybudovania D3 je poskytovať spoľahlivé a rýchle cestné spojenie s narastajúcim množstvom regionálnej a medzinárodnej dopravy a vybudovania modernej vysokokapacitnej diaľnice pre bezpečné a plynulé vedenie tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území. Existujúce cesty I. triedy v koridore nespĺňajú kapacitu a funkcie na efektívne zvládnutie zvyšujúcej sa premávky, čo spôsobuje časové straty. A táto situácia je, bohužiaľ, príčinou aj vyššej nehodovosti. Jednotlivé sídla na trase majú vysoký potenciál ďalšieho rozvoja, najmä v okolí priemyselných centier, a vybudovanie D3 povedie aj k zvýšeniu zamestnanosti. Veľký význam pre ďalší rozvoj ekonomickej aktivity tejto oblasti bude mať hlavne znovuoživenie alebo ďalší rozvoj priemyslu. Pre ďalší rozvoj sú plánované územia prakticky vo všetkých sídlach na trase celej diaľnice D3. Cesty I. triedy sú v danej oblasti preťažené, čo má za následok nielen nekomfort cestujúcich, ale má to veľký negatívny dopad na všetky dotknuté obce, kde možno považovať užívané cesty za už vyčerpané. Diaľnica D3 je pokračovaním významného diaľničného spojenia medzi hlavným mestom Bratislava, regionálnym centrom Žilina a severozápadnou oblasťou Kysúc s následným pripojením na existujúcu infraštruktúru v Poľskej republike, ktorou je cesta S69. Svojou polohou vytvára základný predpoklad pre vytvorenie severojužného dopravného prepojenia, ktoré je súčasťou viacerých dôležitých európskych koridorov. Patrí do paneurópskeho multimodálneho dopravného koridoru č. VI, ktorý umožňuje kvalitné a rýchle prepojenie medzi severnou a južnou Európou... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou pre uplynutie času vyhradeného na hodinu otázok.)  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.