Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 23. 10. 2013 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Pýtam sa vás, ako vyriešite konflikt v terminológii, ktorý existuje v súčasných dokumentoch týkajúcich sa všeobecne domáceho násilia v súvislosti s implementáciou Smernice EP a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Napr. v dokumentoch Rady Európy sa používa pojem "domáce násilie" a "násilie páchané na ženách", ktorý je podfarbený rodovou ideológiou. Spomínaná smernica, ktorú máme povinnosť implementovať do roku 2015, definuje pojmy "násilie páchané blízkou osobu" a "rodovo podmienené násilie" čistejšie a presnejšie. Slovenská trestná legislatíva nepozná ani jeden z týchto pojmov. V Trestnom zákone existuje napr. trestný čin "týrania blízkej a zverenej osoby" a ďalšie, ktoré spadajú do oblasti tzv. domáceho násilia, ktoré však ako také slovenská legislatíva nepozná. 
Adresát minister spravodlivosti SR Tomáš Borec 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.