Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mária Ritomská

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 4. 9. 2013 
Zadávateľ Mária Ritomská 
Otázka Vážený pán minister, ako hodnotíte doterajšiu činnosť Národného projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ktorého hlavným cieľom malo byť vytváranie a rozvoj opatrení podporujúcich život detí v prirodzenom náhradnom rodinnom prostredí a pokračovanie podpory vykonávania náhradnej starostlivosti na komunitnej úrovni? V rámci tohto projektu je vytvorených 92 nových pracovných miest terénnych pracovníkov, tzv. rodinných asistentov, ktorí mali prispieť k vytvoreniu nového modelu manažmentu sanácie rodiny. Ako sa nový projekt osvedčil a ako sa doteraz etablovali rodinní asistenti do štruktúr orgánov sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately? Keďže by malo ísť o dvojročný projekt z prostriedkov Európskej únie, bola by škoda, keby po tomto období zanikol. Bude mať nejakú ďalšiu nadväznosť? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.