Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Andrej Hrnčiar

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.6.2013 
Zadávateľ Andrej Hrnčiar 
Otázka NDS realizuje najexponovanejšiu cestu na Slovensku Dubná Skala - Turany, po ktorej denne prejde 30 000 áut. V Strečnianskej úžine vzniká nezvládnuteľná situácia, pri ktorej sú vodiči v 40 °C teplotách nútení čakať niekoľko hodín. Prečo sa táto rekonštrukcia nerealizuje tak, ako to býva v civilizovanom svete zvykom, v nočných hodinách? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 20.6.2013 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, zhotoviteľ realizuje práce na danom úseku v súlade so zmluvou o dielo podľa všeobecne zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha, kde je v zodpovednosti zhotoviteľa naprojektovať a zrealizovať dielo. Z uvedeného vyplýva, že práce na realizácii predmetného objektu, ako aj žiadosti na príslušný cestný správny orgán sú plne v kompetencii zhotoviteľa stavby. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline vydal dňa 13. 6. 2013 povolenie na čiastočnú uzávierku cesty 1/18, v ktorom zaviazal zhotoviteľa stavby aj realizáciou prác v určitých termínoch a časových pásmach. Zhotoviteľ taktiež posúdil možnosť realizácie prác v noci, kde však avizoval zvýšenie nákladov, ktoré by navýšili zmluvnú cenu. Z toho vyplýva, že zhotoviteľ bude vykonávať práce v noci len za podmienky nariadenia zo strany stavebného dozoru, prípadne objednávateľa stavby, ale, samozrejme, za zvýšených nákladov, ktoré by boli zapríčinené príplatkami za prácu v noci, ako môže byť osvetlenie, prípadnú asistenciu Policajného zboru. Práce v noci sa môžu navyše odraziť aj na kvalite vykonávaných prác. Zároveň mi dovoľte vás informovať, že obmedzenie na cesty 1/18 z dôvodu výstavby diaľnice D1 Dubná Skala - Turany by mali trvať do 30. 6. 2013. Vážený pán poslanec, takmer všetci z nás máme negatívne skúsenosti s dopravnou situáciou v tomto mimoriadne exponovanom úseku medzi Žilinou a Martinom, a práve preto sa snažíme čo najrýchlejšie dobudovať túto nadradenú dopravnú infraštruktúru, v tomto prípade diaľničný úsek D1 Dubná Skala - Turany, a veríme, že tento stav sa týmto pádom výrazne zlepší. Ďakujem za slovo, skončil som.  
Doplňujúca otázka Pán minister, ďakujem vám za odpoveď. Ja som ani nepochyboval, že by tá stavba, tá rekonštrukcia, ktorá sa teraz realizuje, nebola v súlade so zmluvou a so súčasnými platnými pravidlami. Ale chcem sa vás opýtať, že - a teraz nejde len o tento inkriminovaný úsek, ktorý je najexponovanejší na Slovensku a je tam zrejme najviac problémov - ja sa chcem opýtať, že či v budúcnosti sa budú plánovať, lebo naozaj tí, čo cestujú vo svete, tak môžu vidieť, že vo vyspelých západných krajinách, či už v Nemecku, v Rakúsku alebo aj v Spojených štátoch amerických, sa realizácie rekonštrukcie ciest alebo výstavby ciest v istých úsekoch naozaj robia zásadne vtedy, keď tam nie je exponovaná doprava, čiže v poobedných alebo nočných hodinách, že či v budúcnosti sa nebude uvažovať práve o takýchto realizáciách, nakoľko finančné prostriedky sú jedna vec, ale uvedomme si, že táto rekonštrukcia sa teraz robí počas začínajúcej turistickej sezóny, kde to komplikuje dopravu nielen bežným ľuďom, ktorí chodia do práce alebo na trase Bratislava - Košice severnou trasou, ale aj turistom, ktorí chcú ísť navštíviť náš región. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ja si uvedomujem, že táto situácia komplikuje vodičom život na tomto úseku a ešte ho nejaký čas aj komplikovať bude, ale úplne univerzálne vyriešiť a nájsť optimálny model za, pri nasadení alebo aplikácii tých istých finančných prostriedkov asi možno nebude. Čiže ja vám môžem dať cenovú ponuku na to, aby sme tie práce realizovali iba v nočných hodinách, a keď samospráva bude ochotná zafinancovať toto navýšenie ceny, tak veľmi radi k tomu pristúpime. Takže ak chcete, odovzdávam vám to a zaujmite potom k tomu stanovisko. Ďakujem za slovo, skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.