Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jana Žitňanská

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 3. 2013 
Zadávateľ Jana Žitňanská 
Otázka Vážený pán minister, koľko financií išlo v minulom roku na podporu chránených dielní a chránených pracovísk? Koľko prípadov zneužitia týchto príspevkov ste zaznamenali? 
Adresát dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 21. 3. 2013 
Zodpovedal dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, budem vám čítať, to čo mi pripravili minister práce, sociálnych vecí a rodiny, keďže je veľmi chorý, aj má chrípku, takže sa nemohol zúčastniť. Začnem. V roku 2012 bolo na príspevky na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v § 56 vynaložených 14 720 450 eur na príspevku občanom so zdravotne postihnutím na prevádzkové alebo prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti o čom hovorí § 57 4 676 904 eur a na príspevky na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne zamestnancov alebo chráneného pracovisko a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, to je ten § 60 bolo vyčerpaných 16 221 310 eur. Na zariadenie, alebo zriadenie a prevádzku chránených dielní a chránených pracovísk bolo v roku 2012 vynaložených spolu suma sumárum 35 618 666 eur, tam sú ešte dva centy, ale to je zaokrúhlene 666 eur. Spolu s ďalšími aktívnymi opatreniami na trhu práce určenými na podporu pracovného uplatnenie občanov so zdravotne postihnutím bolo vynaložených 39 526 555 eur, čo predstavuje celkove suma sumárum v percentách 27,82 percenta všetkých výdavkov na aktívne opatrenia trhu práce v roku 2012. V druhej časti vašej otázky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sleduje využívanie poskytnutých príspevkov pre chránené dielne a chránené pracoviská na základe vykonávaných následných finančných kontrol a výšky neoprávnených použitých finančných prostriedkov zistených vykonávanými kontrolami. Celkove bolo v roku 2011 porovnateľný s rokom 2012, budeme porovnávať tieto dva roky, ako to mám pripravené v rámci aktívnych opatrení trhu práce uskutočnených kontrol v roku 2011 460, v roku 2012 635, počet kontrolou, ktoré boli zistené vo vzťahu v roku 2011 zistenia boli, tam pochybenia, z tých 460 bolo 118, čo predstavuje 25,6 percenta a suma neoprávnene použitých finančných prostriedkov v roku 2011 bola 519 535 eur. Rok 2012, ako som už hovoril, bolo spolu uskutočnených kontrol 635. Z toho kontroly, ktoré sa dajú charakterizovať ako so zisteniami bolo 148, to znamená z celkového počtu to bolo 23,3 % a neoprávnených, suma neoprávnených použitých finančných prostriedkov bola v eurách 396 417 eur. Vychádza to teda samozrejme z analýzy, ktorá je k dispozícii ako zdroj Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Z uvedených kontrolných zistení v rokoch 2011 až 2012 vyplýva, že takmer vo štvrtine prípadov vykonaných kontrol dochádzalo k neoprávnenému používaniu finančných prostriedkov. Kontrolné zistenia sa vyskytovali najmä v súvislosti s nedodržaním dohodnutých podmienok a to, nedodržanie z povinnosti preobsadenia pracovného miesta pri § 56, nedodržanie povinného dvojročného obdobia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti § 57 a využívanie finančných prostriedkov na účely ktoré neboli vymedzené v podnikateľskom zámere, to je § 57. Existuje k tomu množstvo materiálov, ktoré ak by ste mali možnosť, tak si ich môžete preštudovať a pozrieť aj na ústredí práce. Myslím si, že z hľadiska toho čo som dostal od pána ministra a v nadväznosti na tú otázku, ktorá bola rozložená do dvoch podotázok, aby to bolo spresnené, som sa snažil vám dať vyčerpávajúcu odpoveď.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne. Ja by som mala ďalšie otázky. Len vzhľadom k tomu, že naozaj pán minister zastupuje svojho kolegu, tak ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď a budem komunikovať naďalej s pánom ministrom Richterom. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ja vám tak isto pekne ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.