Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Darina Gabániová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 3. 2013 
Zadávateľ Darina Gabániová 
Otázka Vážený pán minister, zálohovanie polyetylénových fliaš - 5 centov, by umožnilo očistiť našu prírodu a vôbec životné prostredie od tejto záťaže a zároveň by sa dôsledne zužitkovala táto druhotná surovina. Bolo by možné toto zrealizovať? 
Adresát minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský 
Dátum odpovede 21. 3. 2013 
Zodpovedal minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, v prvom rade by som chcel podotknúť, že problematika zálohovania obalov patrí do pôsobnosti ministerstva životného prostredia, a preto si dovolím odpovedať len stručne. Pokiaľ ide o problematiku zálohovania PET fliaš, všeobecne v minulosti sa objavila viackrát. Naposledy v roku 2011, keď bolo zálohovanie PET fliaš zahrnuté aj do vyhlášky ministerstva životného prostredia a o zálohovaní obalov na nápoje, avšak za nulovú cenu. Ministerstvo životného prostredia preto kládlo dôraz aj na činnosti obcí, ktoré majú zabezpečovať separovanie zberu. Ministerstvo životného prostredia sa otázkou zálohovania PET fliaš zaoberala aj koncom roka 2008, keď k problematike zorganizovalo verejný okrúhly stôl. Takýto krok vtedy podporovali environmentalisti, kritizovali ho však zástupcovia obchodu s tým, že nemajú vytvorené podmienky na takýto spätný odber PET fliaš. Pokiaľ ide konkrétne o návrh odplatného zálohovania, ktoré navrhujete, Zväz obchodu a cestovného ruchu sa dlhodobo vyslovuje proti zálohovaniu PET fliaš, pretože ho na základe viacerých štúdií považuje za asi päťnásobne drahší ako systém separovaného zberu, ktorý na Slovensku už dlhšiu dobu funguje a rozvíja sa. Takúto separáciu pokladá za optimálne a perspektívne riešenie zberu a recyklácie toho druhu obalovaného odpadu. Ako som už uviedol na začiatku, odporúčam vám položiť otázku, túto otázku položiť ministrovi životného prostredia, ktorého ministerstvo sa touto problematikou dlhodobo zaoberá. Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, ja som sa chcela opýtať vás preto, lebo som myslela, že sa to bude dať robiť cez obchodnú sieť, ale myslím si, že teda, to potom potrebuje dôslednejšie zainteresovať alebo alebo by som povedala výchovu obyvateľstva, vyzretosť spoločnosti. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Ja len chcem, keď z môjho pôsobenia v Asociácii zamestnávateľských zväzov, vám môžem povedať, že to bola veľmi diskutovaná téma, veľmi ťažká téma. Myslím, že bola jednou z príčin rozpadu Asociácie zamestnávateľských zväzov v roku 2004. Ďakujem pekne.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.