Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 30. 1. 2013 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán minister, akým spôsobom hodnotíte dopad niektorých opatrení tejto vlády na podnikateľské prostredie? Hrozí nám odchod ďalších firiem podobne, ako je to v prípade spoločnosti U.S. Steel? 
Adresát podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský 
Dátum odpovede 31. 1. 2013 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský 
Odpoveď Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, podnikateľský sektor bude musieť v nasledujúcom období absorbovať tlaky spôsobené prijatím, zdôrazňujem, nevyhnutného konsolidačného balíčka, v dôsledku ktorého došlo k zvyšovaniu daňového a odvodového zaťaženia, čo spôsobí podnikateľom zvýšenie nákladov. Kombinácia konsolidačného balíčka spolu so zhoršením dynamiky trhu práce môže spôsobiť aj negatívne ekonomické vplyvy na podnikateľský sektor. Snahou vlády a ministerstva hospodárstva je však tieto nevyhnutné dopady minimalizovať. Prioritou vlády Slovenskej republiky je aj v tomto roku pokračovať v zlepšovaní podnikateľského prostredia na Slovensku. Práve priaznivé podnikateľské prostredie a jeho kontinuálne zlepšovanie môže kompenzovať dopady negatívnych vplyvov vyplývajúcich z konsolidačného balíčka. To považujem za základnú podmienku pre dosiahnutie rastu ekonomiky a tým aj tvorbu nových pracovných miest a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo súbor opatrení, ktoré by mali pomôcť tento cieľ naplniť. Snahou ministerstva je dosiahnutie primeraného zníženia administratívneho zaťaženia podnikania, stabilizácia právneho prostredia, chceme odbúrať opakujúce sa požiadavky na informácie, predkladanie dokladov či rôznych údajov od podnikateľov. Navrhujeme vytvorenie verejne dostupného informačného portálu pre nahlasovanie duplicitných informačných povinností. Podporujeme legislatívne iniciatívy smerujúce k zabezpečeniu rozvoja podnikania, napríklad znížením poplatkov za vydanie rozhodnutí a povolení stavebným úradom. Plánujeme skrátiť registráciu na katastri nehnuteľností. Zjednodušiť proces odpisovania nevymožiteľných pohľadávkok či revíziu a novelizáciu niektorých predpisov, ktoré zjednodušia podmienky podnikania na vnútornom trhu. V neposlednom rade ide aj o dôsledné posudzovanie vplyvu legislatívy na podnikateľské prostredie a rast zamestnanosti. Tieto opatrenia, ktoré sú už v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sme vypracovali na základe podnetov podnikateľskej obce a aktívna komunikácia s podnikateľmi má nezastupiteľnú úlohu nielen pri tvorbe podnikateľského prostredia na Slovensku, ale aj pri pozitívnom ovplyvňovaní vývoja našej ekonomiky. Čo sa týka možného odchodu firiem zo Slovenska, nemáme informácie, že sa na základe zavedených opatrení vlády chystá odliv podnikateľských subjektov zo Slovenska. Súčasne máme informácie od podnikateľov, že opatrenia, ktoré vláda urobila, nie sú pre nich až tak relevantné pri rozhodovaní a zotrvaní na pôsobení na Slovensku. Skôr sa rozhodujú na základe produktivity práce, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, výšky logistických nákladov a etablovania na trhu. Pokiaľ ide o spoločnosť U. S. Steel, táto ešte nie je definitívne rozhodnutá o odchode zo Slovenska. Vláda Slovenskej republiky a ja osobne robím všetko preto, aby táto spoločnosť pokračovala vo svojich podnikateľských aktivitách na Slovensku. U. S. Steel sa s myšlienkou odchodu zo Slovenska zaoberá však už od roku 2010, čiže už za predchádzajúcej vlády, a tá, a teda si nemyslím, že je to spôsobené opatreniami tejto vlády v rámci podnikateľského prostredia. Medzi dôležité rozhodovacie kritéria pre možný odchod zo Slovenska patria legislatíva Európskej únie v rámci emisií, kde sa predpokladajú značné investície potrebné pre ich dodržanie, distribučné poplatky pre samovýrobcov elektriny a v neposlednom rade aj ukončenie daňových prázdnin pre spoločnosť. Osobne som viackrát rokoval s predstaviteľmi U. S. Steelu, kde sme rozoberali a zvažovali všetky možnosti podpory pre zotrvanie tejto spoločnosti na Slovensku. Tieto rokovania nie sú ukončené a verím, že nájdeme spoločné riešenie pre danú situáciu. Možným riešením je aj novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá bola prijatá predvčerom. Ďakujem, teda skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za slovo, ďakujem aj za odpoveď. Pán minister, pekne ste to povedali. Jedna vec je, že balíček konsolidačných opatrení platí od 1. januára 2013, a druhá vec je, že teraz len vlastne vytvárate stratégiu ozdravných opatrení pre podnikateľské prostredie. Takže ten nesúlad, časový nesúlad, ktorý je spôsobený, by som chcela vedieť, že či máte, či naozaj viete odhadnúť, čo to spôsobí, možnože do roka zavediete ten balíček, v akej postupnosti, to ani nevieme. Videli sme ho, len jeho hrubý náčrt, takže predpokladám, a teda chcem veriť, pevne veriť, že informácie máte lepšie ako my, priamo z prvej ruky, že naozaj firmy nebudú odchádzať od nás. Ale teda poprosím vás, že naozaj tú súslednosť, keby ste nám povedali, že kedy budú platiť už opatrenia práve na zlepšenie toho podnikateľského prostredia. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Niektoré legislatívne opatrenia sú už v behu, dokonca aj tu v parlamente. Zákon o dotáciách, zákon o investičných stimuloch vytvára prvé predpoklady, ale ucelená koncepcia hospodárskeho rastu by mala byť hotová koncom prvého kvartálu a budeme, samozrejme, potom pokračovať v prijímaní zákonov, ktoré to budú, ktoré to budú zabezpečovať. Pravdou je, že balíček konsolidačný musel nastúpiť ako prvý veľmi skoro, pretože s prijatím opatrenia na to, aby sme udržali konsolidované verejné financie, bolo treba reagovať okamžite, samozrejme, my sme nezastavili žiaden proces, ktorý sme tu akoby na podporu podnikateľského prostredia mali v minulosti. Akurát ho špecifikujeme, upravujeme a doplňujeme o pozitívne veci, takže to, že to podnikateľské prostredie je tu teraz nie celkom dostatočné, tak nie je celkom na vrub jednej vlády, ktorá tu je pár mesiacov. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.