Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Alojz Hlina

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 24. 10. 2012 
Zadávateľ Alojz Hlina 
Otázka Prečo ste zastavili proces umiestnenia stožiaru s vlajkou pri Pečnianskom lese? 
Adresát podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Peter Žiga 
Dátum odpovede 25. 10. 2012 
Zodpovedal podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Peter Žiga 
Odpoveď Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec Hlina, dovoľte mi, aby som vám prečítal odpoveď na vašu otázku pripravenú pánom ministrom životného prostredia pánom Petrom Žigom. Vážený pán poslanec, územie, ktoré ste si chceli dlhodobo prenajať pre vašu politickú aktivitu, je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. Nachádza sa v Bratislave v katastrálnom území Petržalky 5 metrov od brehovej čiary od Mosta Lafranconi a je súčasťou vymedzeného územia verejného prístavu. Pozemok je aj v inundačnom území, a podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, je tam zákaz umiestňovať stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd a chod ľadov. Toto územie sa neprenajíma, a preto takýto súhlas riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku ani nemohlo vydať. Ministerstvo životného prostredia si hodnotu Pečnianskeho lesa uvedomuje. Od apríla tohto roku ho vyhlásilo za chránený areál s viacerými stupňami ochrany prírody. Je známe, že v tomto prípade koná v prospech verejného záujmu aj ministerstvo pôdohospodárstva. Pán poslanec, nikto nespochybňuje vaše legitímne právo na prejav protestu a vaše ušľachtilé ciele, lenže zákony tohto štátu platia pre každého občana, aj pre poslanca Národnej rady. Ako poslanec by ste mali ísť dokonca príkladom. Namiesto toho ste vašu predstavu o politickej prezentácii povýšili nad zákon. Svojvoľne a bez súhlasu vlastníka pozemku, teda ľudovo povedané načierno ste umiestnili stožiar a unimobunku. Tým ste ukázali všetkým slušným občanom, že zákony netreba dodržiavať. Stačilo pritom získať legálne povolenie na inom verejnom priestranstve. Na jednej strane kritizujete nelegálne čierne stavby v iných častiach Slovenska, ale ak vám to vyhovuje, postupujete rovnako. Pán poslanec Hlina, ukážte občanom, že dodržiavate zákony Slovenskej republiky. Odstráňte všetky zariadenia, ktoré ste protiprávne umiestnili v záplavovom pásme na brehu Dunaja. V opačnom prípade je na zamyslenie, či chcete skutočne poukázať na problém okolo Pečnianskeho lesa, alebo len všetkým ukázať, že vy si stavať načierno môžete dovoliť. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne. Teraz sprostredkovane, pán minister je v Luxemburgu údajne, tak teda cez vás, dovolím teda položiť doplňujúcu otázku: Ak raz vlastník pozemku rozhodol, že súhlasí a uviedol dôvody iné a potom v ďalšom rozhodnutí povedal, že nesúhlasí, kde vznikol rozpor? V ústave, ústava pozná niečo také že sa môžete vzoprieť, keď je na to dôvod. Môžeme o tom uvažovať. A pán minister Žiga, ak mi chcete zobrať tu vlajku z Petržalskej strany Dunaja, máte dve možnosti, buď Kaliňáka, alebo Kotlebu. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Odovzdám. Skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.