Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jana Žitňanská

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 9. 2012 
Zadávateľ Jana Žitňanská 
Otázka Vážený pán minister, popri úspešných olympionikoch a paralympionikoch Slovensko zaznamenalo športové úspechy v zahraničí aj vďaka našim reprezentantom na špeciálnych olympijských hrách. Ako chce ministerstvo podporovať týchto športovcov pri najbližšej reprezentácii? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič 
Dátum odpovede 27. 9. 2012 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič 
Odpoveď Ďakujem pekne, vážená pani poslankyňa, budem vám teda, sprostredkujem vám odpoveď pána ministra školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v súčasnom období pripravuje novú koncepciu športu, ktorá bude predložená na rokovanie vlády v decembri 2012. Súčasťou koncepcie bude aj systémová podpora športu zdravotne znevýhodnených osôb, a teda aj mentálne znevýhodnených športovcov. V súlade s pripravovanou reformou financovania športu financovania športu budú v novembri 2012 ministerstvom školstva zverejnené výzvy pre žiadateľov o dotácie v oblasti športu pre rok 2013, aj pre zabezpečenie športových aktivít zdravotne znevýhodnených športovcov. Na základe zverejnených výziev budú môcť žiadatelia požiadať o poskytnutie dotácie pre rok 2013 v súlade so zverejnenými podmienkami. Rád by som na záver podotkol, že rezort školstva pod mojím vedením prvýkrát zrovnoprávnil finančné odmeny pre úspešných paralypionikov s úspešnými olympionikmi a v tomto trende bude aj naďalej vo vzťahu k zdravotne znevýhodneným športovcom pokračovať. Pani podpredsedníčka, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne ja by som mala niekoľko doplňujúcich otázok, ale vzhľadom k tomu, že pán minister kultúry len zastupuje, pána ministra školstva, tak si myslím, že tie otázky položím priamo pánovi ministrovi školstva, nakoľko nepredpokladám, že pán minister kultúry ovláda celú reformu financovania športu, takže ďakujem veľmi pekne v tejto chvíli.  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.