Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mária Ritomská

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 12. 9. 2012 
Zadávateľ Mária Ritomská 
Otázka Podľa nášho prieskumu, ktorý sme robili na slovenských pracoviskách ako dôsledok narušených pracovných vzťahov za posledných 20 rokov, je zvýšený počet práceneschopných, ktorí dostávajú nemocenské dávky. Je to zbytočne veľká strata peňazí zo štátneho rozpočtu pre zamestnancov, ktorí by inak mohli pracovať, keby neboli násilne vytláčaní z pracoviska. Lekári nerobia o tom žiadnu štatistiku. Takto nastavený systém nie je dobrý. Uvažuje rezort zdravotníctva o zmene? 
Adresát ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská 
Dátum odpovede 13. 9. 2012 
Zodpovedal ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská 
Odpoveď Ďakujem pekne. Pán predseda, vážení páni poslanci, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemá vedomosť o vplyve narušených pracovných vzťahov na zvýšený počet dočasne práce neschopných osôb. Hlavnou úlohou zdravotníckych pracovníkov je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pri dočasnej práce neschopnosti sa v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť vedú údaje podľa diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb vydanej Svetovou zdravotníckou organizáciou. V uvedenej medzinárodnej klasifikácii sa nenachádza ako sledovaná diagnóza žiadny údaj vyjadrujúci narušené pracovné vzťahy. Obdobný údaj sa nenachádza ani guidelinoch Európskej spoločnosti posudkového lekárstva. Problematika narušených vzťahov na pracovisku nie je zdravotníckym problémom, skôr ide o problém v oblasti sociológie. Podrobnú analýzu dočasnej práceneschopnosti vykonáva Sociálna poisťovňa, ktorá je poskytovateľom dávok nemocenského poistenia od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela takto spýtať: Vlastne je problém, keď teda ministerstvo zdravotníctva o tejto problematike nemá vedomosti, bola by možnosť nejakú spoluprácu nadviazať s ministerstvom zdravotníctva? Ako z mojej strany by som rada ponúkla spoluprácu, nakoľko teda táto problematika... By som vám aj doniesla materiály k tomu. Je to možné? Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď My určite vítame každú spoluprácu, ktorej výsledkom budú opatrenia, ktoré zlepšia, či už celkový životný štandard občanov, alebo jednoznačne zdravotnú starostlivosť. Možno bude aj vhodné naše stretnutie, lebo možno sme nie celkom pochopili, aspoň ja teda určite nie, vlastne celkový obsah tej otázky. Takže bude mi veľkou cťou. Ďakujem, pani poslankyňa.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.