Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Poliačik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 8. 2012 
Zadávateľ Martin Poliačik 
Otázka Pani ministerka, viete odhadnúť dopady zvýšenia platieb samoplatcov do zdravotných poisťovní na 55 eur? Ak áno, existuje k tomu nejaká dostupná analýza? A ak existuje, s akým odlivom platiteľov počíta? 
Adresát ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská 
Dátum odpovede 9. 8. 2012 
Zodpovedal ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo, pán poslanec za otázku. Dovoľte, aby som vám sprostredkoval odpoveď pani ministerky zdravotníctva. Všetky dopady návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 141, ktorých článku V. novelizuje sa zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákonov č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uvedené v doložke vplyvov, ktorá je súčasťou tohto návrhu zákona. Vplyv úpravy minimálneho vymeriavacieho základu na tzv. samoplatiteľov poistného na verejné zdravotné poistenie. Kvantifikácia vplyvu úpravy minimálneho vymeriavacieho základu u tzv. samoplatiteľov verejného zdravotného poistenia vychádza z údajov rokov 2011 a v navrhovanej úprave v oblasti dohodárov, to znamená zavedenie povinnosti platiť verejné zdravotné poistenie z príjmov a dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu zo 44,2 % na 50 % priemernej mzdy spôsobí zvýšenie minimálneho ročného preddavku samoplatiteľa o 76,68 eur. Počet samoplatiteľov v roku 2011 predstavoval 116 525 osôb. Zavedenie povinnosti platenia verejného zdravotného poistenia z vybraných príjmov z dohôd spôsobí, že počet samoplatiteľov sa zníži, nakoľko podľa návrhu zákona doterajší samoplatitelia, to znamená osoby len s príjmom z dohôd získajú status zamestnancov. Pri kvantifikácii sa vychádzalo z predpokladu, že táto zmena zníži počet samoplatiteľov cca o 22 tisíc osôb. Skončil som, pani podpredsedníčka.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.