Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 8. 2012 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Pán minister, čo si myslíte o priebehu rokovania k návrhu vládneho zákona v skrátenom legislatívnom konaní, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 9. 8. 2012 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Ďakujem pekne za otázku pán poslanec. Znovu sa pokúsim byť stručný, pretože ten proces ťažko sa rodiaci, ale nakoniec úspešný, máme za sebou. Som pevne presvedčený, že zodpovedná vláda musí reagovať na okolnosti, hlavne vzhľadom na vývoj verejných financií, ktorý život prináša. Vláda Roberta Fica vzhľadom na vývoj makro-ekonomických výsledkov za prvý polrok t. r. operatívna zasadla a zhodnotila výsledky a čo je dôležité prijala aj veľmi rýchle opatrenia, pretože výstup bol taký, že vývoj verejných financií za prvý polrok bol v deficite takmer pol miliardy eur, to znamená viac ako 500 mil. eur. Hlavný dôvod a hlavná príčina bola vo vývoji v daňovej oblasti, vo výbere daní, čo v značnej miere bolo zapríčineným kolapsom daňového systému ako takého, ktorý zapríčinila predchádzajúca vláda. Z toho titulu, že posunutím účinnosti zákona o sociálnom poistení bolo možné usporiť 40 mil. eur, vláda prikročila z hľadiska opatrení, ktoré prijala aj k návrhu, aby minister práce a sociálnych vecí predložil v skrátenom konaní do snemovne návrh ďalšieho legislatívneho postupu. Chcem zvýrazniť tú skutočnosť, že tá mimoriadna vláda pri rokovaní tej správy o makro-ekonomickom vývoji, prijala rozhodné opatrenia a závery nielen pre ministra práce, ale v podstate pre všetky rezorty a rozhodné závery a opatrenia prijala aj pre inštitúcie, ako je Fond národného majetku, ako sú obce a mestá. Len zdôraznim to, čo snemovňa vie, že predmetom rokovania schôdze bude v mesiaci september, kde predloží túto správu minister financií a som pevne presvedčený, že tí aj ktorí dnes majú nejaké pochybnosti o opodstatnenosti toho skráteného konania, nakoniec pochopia, že bolo nevyhnutné a že tých 40 mil. eur, o ktoré v tomto prípade ide, stálo a stojí za to, aby sme o mesiac posunuli účinnosť návrhu zákona. Som presvedčený, že boli splnené všetky zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie, no a vzhľadom na to, že hrozili a v podstate stále hrozia veľké hospodárske škody vzhľadom na mesačný posun tohto zákona, ktorý prinesie do Sociálnej poisťovne 40 mil. eur, čo nie je zanedbateľné pri tom schodku 500 mil. eur a hrozbou, že by nebol dodržaný reálny predpoklad výšky deficitu, ktorý je plánovaný na tento rok vo výške 4,6 %, naopak, že by sa predĺžil a prehĺbil dlh Slovenskej republiky, bolo nevyhnutné skrátené legislatívne konanie prijať. Chcem z toho miesta poďakovať všetkým poslancom, ktorí tento návrh podporili, som pevne presvedčený, že tých 40 mil. eur za to stojí. Skončil som pani podpredsedníčka.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Pán minister ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Mňa by ešte zaujímalo v tejto súvislosti, lebo tu sa stala ešte jedna vec pán poslanec Ivan Štefanec v rámci svojho monológu v parlamente odtajnil mená respondentov, ktorí podpísali petíciu o zmene, teda aby neprichádzalo k zmene dôchodkovej reformy, to boli tie tzv mená Jóži M. z Dolných Žitanoviec, Lucia Ž. z hornej, dolnej, Magdaléna V. z hornej, dolnej, atď., atď., čo si myslíte o tom, neprišlo náhodou k nejakým minimálne etickým problémom v tomto zmysle, keď už teda nechcem hovoriť v súvislosti s týmto o nejakom trestnom čine? Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, tak kde končia fakty a argumenty, začína demagógia, niekedy až komická. Myslím si, že to bol stav, ktorý nastal v tejto snemovni. Ja som reagoval aj priamo na pána poslanca Štefanca, myslím si, že vzhľadom na svoje schopnosti, svoju minulosť bohatú manažérsku, sa zhodil pred touto snemovňou tým, že začal čítať akési mená alebo iniciály. Ja len chcem potvrdiť, tam kde končia akékoľvek vecné argumenty, začína demagógia a to bol stav, ktorý tu nastal v tejto snemovni. Som pevne presvedčený, že volič a jednoducho verejná mienka veľmi podrobne vnímala aj tieto faktory. Ak mali záujem upozorniť a predĺžiť rokovanie tejto schôdzi, to sa im možno podarilo, ale aký to bude mať konkrétny politický efekt pre nich, to ukáže ďalšie obdobie, jednoducho to zhodnotí najobjektívnejšie a to je volič, to je občan Slovenskej republiky.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.