Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
51 24.11.2021
17:10:24
48 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
51 24.11.2021
17:11:52
49 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
66 22.6.2022
17:45:35
126 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. D. Jarjabka - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 126
66 22.6.2022
17:46:20
127 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 127
66 22.6.2022
17:48:04
128 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 33, 38 až 50, 52, 54 až 117, 119 až 148, 150 až 175, 178 až 194, 197, 199, 200, 205, 206, 207, 210, 212 až 215, 217 až 219, 221, 222, 226, 227, 229, 231, 233 až 236, 238 až 252, 255 až 258, 260 až 265. Hlasovanie č. 128
66 22.6.2022
17:48:58
129 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 34, 35, 36 a 37. Hlasovanie č. 129
66 22.6.2022
17:50:03
130 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 118 a 149. Hlasovanie č. 130
66 22.6.2022
17:50:55
131 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 176 a 177. Hlasovanie č. 131
66 22.6.2022
17:51:48
132 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – bod 51. Hlasovanie č. 132
66 22.6.2022
17:53:08
133 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 53, 195, 196, 198, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 211, 216, 232, 253, 254 a 259. Hlasovanie č. 133
66 22.6.2022
17:54:09
134 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 220, 223, 224, 225, 228, 230 a 237. Hlasovanie č. 134
66 22.6.2022
17:55:08
135 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 1. návrh, posl. Šefčík, body 1 až 17. Hlasovanie č. 135
66 22.6.2022
17:55:50
136 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 1. návrh, posl. Šefčík, bod 18. Hlasovanie č. 136
66 22.6.2022
17:56:26
137 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 2. návrh, posl. Šefčík. Hlasovanie č. 137
66 22.6.2022
17:57:25
138 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 1. návrh, posl. Kozelová, body 1, 3 až 8, 11, 13, 14, 16 až 37. Hlasovanie č. 138
66 22.6.2022
17:58:08
139 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 1. návrh, posl. Kozelová, body 2, 9, 10, 12 a 15. Hlasovanie č. 139
66 22.6.2022
17:58:47
140 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Žitňanská. Hlasovanie č. 140
66 22.6.2022
17:59:30
141 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 2. návrh, posl. M. Vetrák. Hlasovanie č. 141
66 22.6.2022
18:00:20
142 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 1. návrh, posl. Čekovský, body 1, 3 až 6. Hlasovanie č. 142
66 22.6.2022
18:01:00
143 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 1. návrh, posl. Čekovský, bod 2. Hlasovanie č. 143
66 22.6.2022
18:01:40
144 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. M. Péter. Hlasovanie č. 144
66 22.6.2022
18:02:20
145 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 2. návrh, posl. Kozelová. Hlasovanie č. 145
66 22.6.2022
18:03:00
146 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – 3. návrh, posl. M. Péter a M. Vetrák. Hlasovanie č. 146
66 22.6.2022
18:03:44
147 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 147
66 22.6.2022
18:04:40
148 762 Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 148

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.