Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
40 6.10.2021
11:12:04
188 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 188
40 6.10.2021
11:13:16
189 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 189
48 11.11.2021
17:23:52
229 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Cmoreja - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 229
48 11.11.2021
17:24:50
230 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o prvom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Záborská, 1. návrh. Hlasovanie č. 230
48 11.11.2021
17:25:39
231 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o druhom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Záborská, 2. návrh. Hlasovanie č. 231
48 11.11.2021
17:26:36
232 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o treťom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Záborská, 3. návrh. Hlasovanie č. 232
48 11.11.2021
17:27:33
233 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o štvrtom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Záborská, 4. návrh. Hlasovanie č. 233
48 11.11.2021
17:28:19
234 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o piatom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Záborská, 5. návrh. Hlasovanie č. 234
48 11.11.2021
17:29:12
235 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 1. Hlasovanie č. 235
48 11.11.2021
17:30:04
236 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 2. Hlasovanie č. 236
48 11.11.2021
17:30:59
237 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 3. Hlasovanie č. 237
48 11.11.2021
17:31:54
238 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 4. Hlasovanie č. 238
48 11.11.2021
17:34:04
240 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bodoch 2 a 3 spoločne. Hlasovanie č. 240
48 11.11.2021
17:34:54
241 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 1. Hlasovanie č. 241
48 11.11.2021
17:35:41
242 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 4. Hlasovanie č. 242
48 11.11.2021
17:36:45
243 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 5. Hlasovanie č. 243
48 11.11.2021
17:37:35
244 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 6. Hlasovanie č. 244
48 11.11.2021
17:38:22
245 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 7. Hlasovanie č. 245
48 11.11.2021
17:39:11
246 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 8. Hlasovanie č. 246
48 11.11.2021
17:39:58
247 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 9. Hlasovanie č. 247
48 11.11.2021
17:40:41
248 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 10. Hlasovanie č. 248
48 11.11.2021
17:41:44
249 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 12. Hlasovanie č. 249
48 11.11.2021
17:42:46
250 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 13. Hlasovanie č. 250
48 11.11.2021
17:44:28
251 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 14. Hlasovanie č. 251
48 11.11.2021
17:45:09
252 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 15. Hlasovanie č. 252
48 11.11.2021
17:46:12
253 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 17. Hlasovanie č. 253
48 11.11.2021
17:47:10
254 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 5. o bode č. 19. Hlasovanie č. 254
48 11.11.2021
17:48:03
255 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 6 Hlasovanie č. 255
48 11.11.2021
17:49:33
256 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 7. Hlasovanie č. 256
48 11.11.2021
17:51:05
257 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 8. Hlasovanie č. 257
48 11.11.2021
17:52:03
258 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 9. Hlasovanie č. 258
48 11.11.2021
17:54:25
259 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Bittó Cigánikovej, návrh č. 10. Hlasovanie č. 259
48 11.11.2021
17:56:18
260 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy - posl. Hlinka. Hlasovanie č. 260
48 11.11.2021
17:59:12
261 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Stančík, o bodoch 1, 3, 4 a 5 spoločne. Hlasovanie č. 261
48 11.11.2021
17:59:55
262 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Stančík, o bode č. 2. Hlasovanie č. 262
48 11.11.2021
18:00:55
263 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 263
48 11.11.2021
18:02:03
264 665 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 264

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.