Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
40 16.9.2021
17:27:54
30 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
40 16.9.2021
17:28:57
31 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
48 9.11.2021
17:08:36
211 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - druhé čítanie. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Drdula o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku. Hlasovanie č. 211
48 11.11.2021
17:16:12
223 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 13. Hlasovanie č. 223
48 11.11.2021
17:16:54
224 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy – posl. Hattas. Hlasovanie č. 224
48 11.11.2021
17:17:36
225 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu z rozpravy – posl. Drdul. Hlasovanie č. 225
48 11.11.2021
17:19:38
227 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 227
48 11.11.2021
17:20:35
228 636 Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 228

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.