Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
88 21.3.2023
11:25:47
98 1510 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Milana POTOCKÉHO a Moniky KOZELOVEJ na vydanie zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1510) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 98
88 21.3.2023
11:26:57
99 1510 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Milana POTOCKÉHO a Moniky KOZELOVEJ na vydanie zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1510) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 99
90 16.5.2023
12:12:41
258 1510 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Milana POTOCKÉHO a Moniky KOZELOVEJ na vydanie zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1510) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4 a 6 až 8. Hlasovanie č. 258
90 16.5.2023
12:13:26
259 1510 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Milana POTOCKÉHO a Moniky KOZELOVEJ na vydanie zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1510) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vetrák. Hlasovanie č. 259
90 16.5.2023
12:14:09
260 1510 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Milana POTOCKÉHO a Moniky KOZELOVEJ na vydanie zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1510) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 260
90 16.5.2023
12:15:03
261 1510 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Milana POTOCKÉHO a Moniky KOZELOVEJ na vydanie zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1510) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 261

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.