Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
29.11.2022
13:02:11
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
29.11.2022
15:25:33
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 78. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Dostála. Hlasovanie č. 2
29.11.2022
15:26:17
3 Hlasovanie o programe 78. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 3
29.11.2022
17:26:31
4 1208 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 a 2. Hlasovanie č. 4
29.11.2022
17:27:19
5 1208 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 5
29.11.2022
17:28:31
6 1208 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 6
29.11.2022
17:30:17
7 1207 Vládny návrh zákona o Vojenskom spravodajstve (tlač 1207) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - 7 bodov. Hlasovanie č. 7
29.11.2022
17:31:10
8 1207 Vládny návrh zákona o Vojenskom spravodajstve (tlač 1207) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 8
29.11.2022
17:32:10
9 1207 Vládny návrh zákona o Vojenskom spravodajstve (tlač 1207) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 9
29.11.2022
17:33:56
10 1288 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. (tlač 1288) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 10
29.11.2022
17:35:16
11 1288 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. (tlač 1288) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 11
29.11.2022
17:36:43
12 1083 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Aktom Svetovej poštovej únie - 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovnej únie prijatým na 27. svetovom poštovom kongrese Svetovej poštovej únie (Abidžan, 09. - 27. 08. 2021) (tlač 1083) - druhé a tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
29.11.2022
17:38:00
13 1206 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 9. Hlasovanie č. 13
29.11.2022
17:38:45
14 1206 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 14
29.11.2022
17:39:43
15 1206 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 15
29.11.2022
17:40:58
16 1215 Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1215) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 77. Hlasovanie č. 16
29.11.2022
17:41:40
17 1215 Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1215) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 17
29.11.2022
17:42:35
18 1215 Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1215) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 18
29.11.2022
17:43:50
19 1297 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1297) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
29.11.2022
17:45:09
20 1297 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1297) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
29.11.2022
17:46:23
21 1298 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (tlač 1298) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
29.11.2022
17:47:44
22 1298 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (tlač 1298) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
29.11.2022
17:48:49
23 1211 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 23
29.11.2022
17:49:31
24 1211 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 24
29.11.2022
17:50:25
25 1211 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 25
30.11.2022
11:17:37
26 1212 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1212) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4 a 6 až 8. Hlasovanie č. 26
30.11.2022
11:18:23
27 1212 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1212) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9. Hlasovanie č. 27
30.11.2022
11:20:39
28 1212 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1212) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 10. Hlasovanie č. 28
30.11.2022
11:21:23
29 1212 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1212) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 29
30.11.2022
11:22:17
30 1212 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1212) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 30
30.11.2022
11:23:56
31 1251 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta HALÁKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1251) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Hlasovanie č. 31
30.11.2022
11:24:36
32 1251 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta HALÁKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1251) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 32
30.11.2022
11:25:31
33 1251 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta HALÁKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1251) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 33
30.11.2022
11:26:59
34 1252 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Richarda NEMCA, Márie ŠOFRANKO a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1252) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 34
30.11.2022
11:27:39
35 1252 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Richarda NEMCA, Márie ŠOFRANKO a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1252) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 35
30.11.2022
11:28:30
36 1252 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Richarda NEMCA, Márie ŠOFRANKO a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1252) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
30.11.2022
11:30:38
37 1329 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1329). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 37
30.11.2022
11:32:28
38 1220 Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 38
30.11.2022
11:33:22
39 1218 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025 (tlač 1218). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 39
30.11.2022
11:34:29
40 1267 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2023 až 2025 (tlač 1267). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 40
30.11.2022
11:35:36
41 1269 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2023 (tlač 1269). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 41
30.11.2022
11:36:48
42 1304 Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2021 (tlač 1304). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 42
30.11.2022
11:43:01
43 1330 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330). Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
30.11.2022
11:44:08
44 1330 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330). Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
30.11.2022
17:06:05
45 1330 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330). Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1, 2, 4 až 8. Hlasovanie č. 45
30.11.2022
17:06:55
46 1330 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330). Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov – bod 3. Hlasovanie č. 46
30.11.2022
17:07:35
47 1330 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. M. Kavecká, M. Šefčík. Hlasovanie č. 47
30.11.2022
17:08:40
48 1330 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1330). Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
1.12.2022
11:52:35
49 1327 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1327). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 49
1.12.2022
12:39:53
50 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. M. Čepčeka, o vypustení tlače č. 1158 (hlasovanie) z programu 78. schôdze a o presunutí jej prerokovania na nasledujúcu riadnu schôdzu. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.