Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
14.6.2022
13:05:35
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
14.6.2022
13:06:26
2 Prezentácia č. 2 Hlasovanie č. 2
14.6.2022
13:15:58
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 66. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mazureka. Hlasovanie č. 3
14.6.2022
13:16:59
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 66. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Schlosára. Hlasovanie č. 4
14.6.2022
13:18:01
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 66. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Š. Kuffu. Hlasovanie č. 5
14.6.2022
13:19:27
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 66. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vetráka. Hlasovanie č. 6
14.6.2022
13:20:32
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 66. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Takáča. Hlasovanie č. 7
14.6.2022
13:21:13
8 Hlasovanie o programe 66. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 8
15.6.2022
11:28:56
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Vetráka. Hlasovanie č. 9
15.6.2022
11:33:17
10 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (tlač 970) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 10
15.6.2022
11:35:00
11 1011 Vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1011) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 11
15.6.2022
11:36:14
12 1011 Vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1011) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 12
15.6.2022
11:37:29
13 1023 Vládny návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1023) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 13
15.6.2022
11:38:44
14 1023 Vládny návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1023) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 14
15.6.2022
11:39:54
15 1038 Vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
15.6.2022
11:41:19
16 1038 Vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
15.6.2022
11:42:20
17 1039 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1039) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
15.6.2022
11:43:26
18 1039 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1039) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
15.6.2022
11:44:41
19 852 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 19
15.6.2022
11:45:34
20 852 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 20
15.6.2022
11:46:22
21 852 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - Hajšelovej. Hlasovanie č. 21
15.6.2022
11:47:02
22 852 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Karahuta. Hlasovanie č. 22
15.6.2022
11:47:44
23 852 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 23
15.6.2022
11:48:40
24 852 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 24
15.6.2022
11:50:04
25 1040 Vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (tlač 1040) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
15.6.2022
11:51:24
26 1040 Vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (tlač 1040) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
15.6.2022
11:53:18
27 979 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 979) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 27
15.6.2022
11:54:40
28 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
15.6.2022
11:55:52
29 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
15.6.2022
11:57:14
30 943 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 943) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2, 3, 5 až 19 a 21 až 24. Hlasovanie č. 30
15.6.2022
11:58:03
31 943 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 943) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
15.6.2022
11:58:57
32 943 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 943) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
15.6.2022
12:00:16
33 1013 Program stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025 (tlač 1013). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 33
15.6.2022
12:01:17
34 1024 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2021 (tlač 1024). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 34
15.6.2022
12:02:19
35 961 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2021 (tlač 961). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 35
15.6.2022
12:03:40
36 1020 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1020) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
15.6.2022
12:04:54
37 1020 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1020) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
15.6.2022
12:05:55
38 1033 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1033) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
15.6.2022
12:07:08
39 1033 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1033) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
15.6.2022
12:08:33
40 981 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Michala ŠIPOŠA, Juraja ŠELlGU a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 981) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 40
15.6.2022
12:09:28
41 981 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Michala ŠIPOŠA, Juraja ŠELlGU a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 981) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Krúpa. Hlasovanie č. 41
15.6.2022
12:10:11
42 981 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Michala ŠIPOŠA, Juraja ŠELlGU a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 981) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 42
15.6.2022
12:11:30
43 981 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Michala ŠIPOŠA, Juraja ŠELlGU a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 981) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 43
15.6.2022
12:12:44
44 1048 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
15.6.2022
12:13:57
45 1048 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
15.6.2022
12:15:42
46 1049 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Romany TABÁK, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ, Anny ZÁBORSKEJ, Evy HUDECOVEJ a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1049) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
15.6.2022
12:17:07
47 1049 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Romany TABÁK, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ, Anny ZÁBORSKEJ, Evy HUDECOVEJ a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1049) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
15.6.2022
12:18:16
48 1056 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
15.6.2022
12:19:42
49 1056 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
15.6.2022
17:18:22
50 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. B. Cigániková. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.