Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
26.4.2022
13:10:10
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
26.4.2022
13:16:18
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 65. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Svrček. Hlasovanie č. 2
26.4.2022
13:16:52
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 65. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Andrejuvová. Hlasovanie č. 3
26.4.2022
13:17:27
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 65. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Ďurica. Hlasovanie č. 4
26.4.2022
13:18:07
5 Hlasovanie o programe 65. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 5
26.4.2022
13:43:51
6 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 6
26.4.2022
17:08:37
7 1007 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1007). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 7
26.4.2022
17:09:26
8 1008 Návrh na voľbu predsedníčky skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 1008). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 8
26.4.2022
17:10:40
9 966 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 966) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 9
26.4.2022
17:12:02
10 966 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 966) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 10
27.4.2022
11:30:37
11 830 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 28, 30 až 102, 104, až 107, 110 až 113, 115, 117 až 120 a 122 až 136. Hlasovanie č. 11
27.4.2022
11:35:28
12 830 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Ferenčák, body 1, 4 až 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23 a 30. Hlasovanie č. 12
27.4.2022
11:36:20
13 830 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 13
27.4.2022
11:37:38
14 830 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 14
27.4.2022
11:39:32
15 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 38, 40 až 47, 49 až 62, 64 až 90, 92 až 98, 100 až 106, 108 až 111, 113, 114, 116 až 199, 201 až 204, 207 a 208, 211 až 231. Hlasovanie č. 15
27.4.2022
11:40:33
16 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 48. Hlasovanie č. 16
27.4.2022
11:41:18
17 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 91. Hlasovanie č. 17
27.4.2022
11:42:02
18 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 200. Hlasovanie č. 18
27.4.2022
11:42:43
19 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 206. Hlasovanie č. 19
27.4.2022
11:43:55
20 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 209. Hlasovanie č. 20
27.4.2022
11:45:26
21 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 112 a 210. Hlasovanie č. 21
27.4.2022
11:46:15
22 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Karahuta. Hlasovanie č. 22
27.4.2022
11:47:09
23 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 23
27.4.2022
11:48:05
24 831 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 24
27.4.2022
11:49:59
25 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 3, 5, až 8, 10 až 18, 20 až 22, 24 a 25. Hlasovanie č. 25
27.4.2022
11:50:45
26 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 26
27.4.2022
11:51:49
27 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 27
27.4.2022
11:59:05
28 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 4. Hlasovanie č. 28
27.4.2022
12:00:12
29 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 23. Hlasovanie č. 29
27.4.2022
12:00:57
30 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Lukáč. Hlasovanie č. 30
27.4.2022
12:01:47
31 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
27.4.2022
12:02:44
32 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
27.4.2022
12:05:33
33 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Blanár - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 33
27.4.2022
12:06:13
34 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 34
27.4.2022
12:06:58
35 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Luciak. Hlasovanie č. 35
27.4.2022
12:08:23
36 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Ferenčák. Hlasovanie č. 36
27.4.2022
12:09:06
37 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Baška. Hlasovanie č. 37
27.4.2022
12:09:51
38 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 38
27.4.2022
12:13:31
39 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - tretie čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Luciak, 2. návrh ( Legislatívno-technická úprava ). Hlasovanie č. 39
27.4.2022
12:14:14
40 849 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 40
27.4.2022
12:15:06
41 849 Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorý podal posl. Blanár. Hlasovanie č. 41
27.4.2022
12:16:20
42 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 42
27.4.2022
12:16:58
43 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Hlasovanie č. 43
27.4.2022
12:17:36
44 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Luciak. Hlasovanie č. 44
27.4.2022
12:18:19
45 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 45
27.4.2022
12:19:10
46 917 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 46
3.5.2022
09:08:35
47 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Vážny. Hlasovanie č. 47
3.5.2022
09:11:05
48 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Šipoš. Hlasovanie č. 48
3.5.2022
09:11:42
49 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Zemanová. Hlasovanie č. 49
4.5.2022
11:11:19
50 914 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 914) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 4. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.