Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
7.4.2020
10:03:22
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
7.4.2020
10:05:31
2 Hlasovanie o programe 5. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 2
7.4.2020
10:10:21
3 49 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 49). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 3
7.4.2020
10:35:32
4 47 Vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 47). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 4
7.4.2020
10:36:48
5 50 Vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 50). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 5
7.4.2020
12:24:32
6 48 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 6
7.4.2020
12:25:41
7 48 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 7
7.4.2020
12:26:57
8 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 8
7.4.2020
12:28:10
9 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 9
7.4.2020
18:26:51
10 48 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 48) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Š. Kuffu - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 10
7.4.2020
18:27:40
11 48 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 48) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4. Hlasovanie č. 11
7.4.2020
18:28:50
12 48 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 48) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 12
7.4.2020
18:30:33
13 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kamenický. Hlasovanie č. 13
7.4.2020
18:31:40
14 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 14
7.4.2020
19:44:25
15 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1,6, 8 až 15. Hlasovanie č. 15
7.4.2020
19:45:10
16 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 16
7.4.2020
19:45:56
17 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3. Hlasovanie č. 17
7.4.2020
19:46:43
18 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 4,5 a 7. Hlasovanie č. 18
7.4.2020
19:47:48
19 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Šipoš. Hlasovanie č. 19
7.4.2020
19:48:33
20 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Ferenčák. Hlasovanie č. 20
7.4.2020
19:49:23
21 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Plešťinská. Hlasovanie č. 21
7.4.2020
19:50:44
22 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 22

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.