Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
1.4.2020
00:00:00
4 34 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky – nová voľba II
1.4.2020
13:04:41
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
1.4.2020
13:08:04
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fica. Hlasovanie č. 2
1.4.2020
13:08:41
3 Hlasovanie o programe 4. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 3
1.4.2020
15:36:28
5 35 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 35). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 5
1.4.2020
15:37:33
6 37 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 37). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 6
1.4.2020
15:38:37
7 39 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 39). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 7
1.4.2020
18:26:12
8 36 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 8
1.4.2020
18:27:55
9 36 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 9
1.4.2020
18:29:04
10 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 10
1.4.2020
18:30:20
11 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 11
1.4.2020
18:31:40
12 40 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 12
1.4.2020
18:33:04
13 40 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 13
2.4.2020
14:08:33
14 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Žigu. Hlasovanie č. 14
2.4.2020
14:09:14
15 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Pčolinského. Hlasovanie č. 15
2.4.2020
18:20:50
16 36 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 5. Hlasovanie č. 16
2.4.2020
18:21:55
17 36 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 17
2.4.2020
18:23:56
18 40 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 18
2.4.2020
19:57:00
19 42 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 42). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 19
2.4.2020
21:15:00
20 41 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky – nová voľba III (tlač 41).
3.4.2020
09:35:19
21 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 21
3.4.2020
09:42:00
22 43 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 43). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 22
3.4.2020
09:43:47
23 45 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 45). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 23
3.4.2020
10:01:49
24 44 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 44) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
3.4.2020
10:03:13
25 44 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 44) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
3.4.2020
10:04:37
26 46 Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
3.4.2020
10:05:45
27 46 Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
3.4.2020
13:47:07
28 44 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 44) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 28
3.4.2020
13:48:40
29 44 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 44) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
3.4.2020
13:50:25
30 46 Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákon (tlač 46) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 17. Hlasovanie č. 30
3.4.2020
13:51:47
31 46 Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 31

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.