Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
13.1.2021
15:08:54
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
13.1.2021
15:25:31
2 Opakovaná prezentácia. Hlasovanie č. 2
13.1.2021
15:28:54
3 Hlasovanie o programe 22. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 3
13.1.2021
16:02:14
4 401 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 401). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 4
13.1.2021
16:18:27
5 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 5
13.1.2021
16:19:39
6 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 6
14.1.2021
16:57:57
7 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR J. Šeligu. Hlasovanie č. 7
14.1.2021
17:25:47
8 Prezentácia. Hlasovanie č. 8
14.1.2021
18:36:32
9 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z informácie výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 9
14.1.2021
18:37:14
10 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Krištúfková. Hlasovanie č. 10
14.1.2021
18:37:53
11 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Dostál. Hlasovanie č. 11
14.1.2021
18:38:33
12 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Halgašová. Hlasovanie č. 12
14.1.2021
18:39:13
13 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Kazda. Hlasovanie č. 13
14.1.2021
18:39:53
14 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Šíbl. Hlasovanie č. 14
14.1.2021
18:40:37
15 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kavecká, 1. návrh Hlasovanie č. 15
14.1.2021
18:41:23
16 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kavecká, 2. návrh Hlasovanie č. 16
14.1.2021
18:42:10
17 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kavecká, 3. návrh Hlasovanie č. 17
14.1.2021
18:43:36
18 402 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 18

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.