Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
12.11.2020
09:02:09
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
12.11.2020
09:16:59
2 Opakovaná prezentácia. Hlasovanie č. 2
12.11.2020
09:20:38
3 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Podmanický, 1. návrh. Hlasovanie č. 3
12.11.2020
09:21:25
4 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Podmanický, 2. návrh. Hlasovanie č. 4
12.11.2020
09:22:03
5 Hlasovanie o programe 17. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 5
12.11.2020
10:31:10
6 333 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 333). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 6
12.11.2020
12:06:36
7 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 334) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 7
12.11.2020
12:07:41
8 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 334) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 8
12.11.2020
12:08:40
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Suja. Hlasovanie č. 9
12.11.2020
14:53:46
10 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 14. Hlasovanie č. 10
12.11.2020
14:54:57
11 334 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 334) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 11

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.