Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
16.9.2020
13:06:44
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
16.9.2020
13:14:45
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kondrót. Hlasovanie č. 2
16.9.2020
13:16:00
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kamenický. Hlasovanie č. 3
16.9.2020
13:16:42
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Taraba, 1. návrh. Hlasovanie č. 4
16.9.2020
13:17:38
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Taraba, 2. návrh. Hlasovanie č. 5
16.9.2020
13:18:30
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupič. Hlasovanie č. 6
16.9.2020
13:19:25
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Š. Kuffa. Hlasovanie č. 7
16.9.2020
13:20:56
8 Hlasovanie o programe 12. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 8
16.9.2020
13:34:33
9 188 Vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 188). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 9
16.9.2020
13:35:50
10 237 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 237). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 10
16.9.2020
17:05:29
11 189 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 11
16.9.2020
17:06:41
12 189 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 12
16.9.2020
17:07:59
13 238 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 238) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 13
16.9.2020
17:09:05
14 238 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 238) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 14
16.9.2020
17:10:06
15 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR J. Šeligu. Hlasovanie č. 15
16.9.2020
17:11:27
16 187 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 187) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
16.9.2020
17:12:35
17 187 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 187) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 17
16.9.2020
17:13:55
18 136 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) (tlač 136) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 18
16.9.2020
17:15:28
19 180 Vládny návrh kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (tlač 180). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 19
16.9.2020
17:16:53
20 195 Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 195) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
16.9.2020
17:17:54
21 195 Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 195) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
16.9.2020
17:19:13
22 196 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
16.9.2020
17:20:15
23 196 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
16.9.2020
17:21:19
24 197 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
16.9.2020
17:22:25
25 197 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 197) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
16.9.2020
17:23:39
26 198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 198) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
16.9.2020
17:24:50
27 198 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 198) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
16.9.2020
17:25:54
28 199 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
16.9.2020
17:27:04
29 199 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
16.9.2020
17:28:18
30 186 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 186) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 30
16.9.2020
17:29:33
31 89 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 31
16.9.2020
17:30:54
32 209 Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019 (tlač 209). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 32
16.9.2020
17:32:19
33 200 Vládny návrh zákona o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (tlač 200) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
16.9.2020
17:33:30
34 200 Vládny návrh zákona o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (tlač 200) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
17.9.2020
11:04:52
35 201 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 201) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
17.9.2020
11:06:04
36 201 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 201) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
17.9.2020
11:08:01
37 238 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 238) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 37
17.9.2020
11:09:43
38 139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 6. Hlasovanie č. 38
17.9.2020
11:10:40
39 139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 39
17.9.2020
11:11:34
40 139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 40
17.9.2020
11:12:56
41 173 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 (tlač 173). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 41
17.9.2020
11:14:12
42 202 Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
17.9.2020
11:15:29
43 202 Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
17.9.2020
17:07:32
44 235 Návrh na voľbu predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (tlač 235). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 44
17.9.2020
17:09:31
45 189 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
17.9.2020
17:11:31
46 203 Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 203). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 46
17.9.2020
17:12:45
47 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 47
17.9.2020
17:13:13
48 140 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 140) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 12. Hlasovanie č. 48
17.9.2020
17:14:02
49 140 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 140) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 49
17.9.2020
17:15:12
50 140 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 140) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.