Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
19 13.9.2017
11:05:01
129 665 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Natálie BLAHOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (tlač 665) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 129

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.