Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
9.5.2019
13:05:39
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
9.5.2019
13:13:57
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Remišová, 1. návrh. Hlasovanie č. 2
9.5.2019
13:14:42
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Remišová, 2. návrh. Hlasovanie č. 3
9.5.2019
13:15:28
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Remišová, 3. návrh. Hlasovanie č. 4
9.5.2019
13:16:14
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 5
9.5.2019
13:17:02
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Marosza. Hlasovanie č. 6
9.5.2019
13:18:08
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Dostála. Hlasovanie č. 7
9.5.2019
13:19:00
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Zelníka. Hlasovanie č. 8
9.5.2019
13:19:39
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hegera. Hlasovanie č. 9
9.5.2019
13:20:24
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Budaja. Hlasovanie č. 10
9.5.2019
13:20:58
11 Hlasovanie o programe 45. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 11
9.5.2019
13:30:15
12 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
9.5.2019
13:32:58
13 1491 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1491). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 13
10.5.2019
11:03:56
14 1416 Zákon z 27. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1416) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 14
10.5.2019
11:05:26
15 1437 Zákon z 2. apríla 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1437) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 15
10.5.2019
11:06:49
16 1438 Zákon z 2. apríla 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, vrátený prezidentom Slovenskej republiky za opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1438) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 16
10.5.2019
11:08:06
17 1447 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bastrnáka, Ladislava Balódiho, Eleméra Jakaba, Irén Sárközy a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (tlač 1440) (tlač 1447). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 17
10.5.2019
11:09:28
18 1333 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 1333) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 9. Hlasovanie č. 18
10.5.2019
11:10:07
19 1333 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 1333) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 19
10.5.2019
11:10:51
20 1333 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 1333) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 20
10.5.2019
11:12:12
21 1410 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (tlač 1410) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
10.5.2019
11:13:17
22 1410 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (tlač 1410) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
10.5.2019
11:14:30
23 1422 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1422) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
10.5.2019
11:15:34
24 1422 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1422) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
10.5.2019
11:16:36
25 1455 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1455) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
10.5.2019
11:17:35
26 1455 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1455) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
10.5.2019
11:18:43
27 1456 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1456) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
10.5.2019
11:19:47
28 1456 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1456) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
10.5.2019
11:20:54
29 1425 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
10.5.2019
11:21:55
30 1425 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1425) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
10.5.2019
11:23:20
31 1331 Vládny návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1331) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 22. Hlasovanie č. 31
10.5.2019
11:24:01
32 1331 Vládny návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1331) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 32
10.5.2019
11:24:47
33 1331 Vládny návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1331) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 33
10.5.2019
11:26:13
34 1332 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z (tlač 1332) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 34
10.5.2019
11:27:12
35 1432 Vládny návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1432) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
10.5.2019
11:28:06
36 1432 Vládny návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1432) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
10.5.2019
11:29:03
37 1430 Vládny návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1430) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
10.5.2019
11:30:27
38 1430 Vládny návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1430) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
10.5.2019
11:32:02
39 1399 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (tlač 1399) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
10.5.2019
11:33:13
40 1399 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (tlač 1399) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
10.5.2019
11:34:14
41 1424 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1424) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
10.5.2019
11:35:23
42 1424 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1424) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
10.5.2019
11:36:24
43 1423 Vládny návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1423) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Marosza - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 43
10.5.2019
11:37:11
44 1423 Vládny návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1423) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
10.5.2019
11:38:21
45 1423 Vládny návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1423) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
10.5.2019
11:39:28
46 1323 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Hlasovanie č. 46
10.5.2019
11:40:09
47 1323 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 47
10.5.2019
11:40:51
48 1323 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
10.5.2019
11:41:51
49 1334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 49
10.5.2019
11:42:32
50 1334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1334) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.