Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
26.3.2019
13:05:46
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
26.3.2019
13:21:12
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Pavelku. Hlasovanie č. 2
26.3.2019
13:22:00
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Dostála. Hlasovanie č. 3
26.3.2019
13:22:41
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mazureka. Hlasovanie č. 4
26.3.2019
13:23:18
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beblavého. Hlasovanie č. 5
26.3.2019
13:24:02
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Sopku. Hlasovanie č. 6
26.3.2019
13:24:53
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fecka. Hlasovanie č. 7
26.3.2019
13:25:38
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Grendela. Hlasovanie č. 8
26.3.2019
13:26:33
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Simona. Hlasovanie č. 9
26.3.2019
13:27:20
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Budaja. Hlasovanie č. 10
26.3.2019
13:28:30
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Zemanovej. Hlasovanie č. 11
26.3.2019
13:29:26
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hegera. Hlasovanie č. 12
26.3.2019
13:30:25
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Pašku. Hlasovanie č. 13
26.3.2019
13:31:06
14 Hlasovanie o programe 43. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 14
26.3.2019
13:36:03
15 Hlasovanie o zmene programu 43. schôdze NR SR, ktoré navrhol posl. T. Bastrnák. Hlasovanie č. 15
26.3.2019
13:36:48
16 Hlasovanie o zmene programu 43. schôdze NR SR, ktoré navrhla posl. Remišová. Hlasovanie č. 16
26.3.2019
13:37:31
17 Hlasovanie o zmene programu 43. schôdze NR SR, ktoré navrhla posl. Zimenová. Hlasovanie č. 17
26.3.2019
13:45:52
18 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 18
26.3.2019
13:48:52
19 1401 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu v zložení stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1401). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 19
26.3.2019
14:28:20
20 1397 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (tlač 1397). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 20
26.3.2019
17:03:55
21 1398 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (tlač 1398) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
26.3.2019
17:05:25
22 1398 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (tlač 1398) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
26.3.2019
17:07:41
23 1339 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (tlač 1339) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Zemanová - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 23
26.3.2019
17:08:31
24 1339 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (tlač 1339) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
26.3.2019
17:09:46
25 1339 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (tlač 1339) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
27.3.2019
11:06:07
26 1255 Vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1255) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 14. Hlasovanie č. 26
27.3.2019
11:06:45
27 1255 Vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1255) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 27
27.3.2019
11:07:23
28 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 28
27.3.2019
11:08:11
29 1255 Vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1255) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
27.3.2019
11:09:47
30 1338 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
27.3.2019
11:11:04
31 1338 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
27.3.2019
11:12:15
32 1324 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1324) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
27.3.2019
11:13:29
33 1324 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1324) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
27.3.2019
11:14:43
34 1263 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4. Hlasovanie č. 34
27.3.2019
11:15:28
35 1263 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1263) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 35
27.3.2019
11:16:35
36 1263 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1263) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
27.3.2019
11:17:48
37 1325 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1325) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
27.3.2019
11:18:58
38 1325 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1325) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
27.3.2019
11:20:19
39 1253 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 3, 5 až 8. Hlasovanie č. 39
27.3.2019
11:21:21
40 1253 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 40
27.3.2019
11:22:22
41 1253 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 41
27.3.2019
11:23:28
42 1336 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1336) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
27.3.2019
11:24:26
43 1336 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1336) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
27.3.2019
11:25:26
44 1337 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre (tlač 1337) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
27.3.2019
11:26:24
45 1337 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre (tlač 1337) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
27.3.2019
11:27:58
46 1323 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
27.3.2019
11:29:08
47 1323 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
27.3.2019
11:30:18
48 1334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1334) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
27.3.2019
11:31:26
49 1334 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1334) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
27.3.2019
11:32:33
50 1335 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1335) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.