Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
27.11.2018
13:03:57
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
27.11.2018
13:10:45
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hegera. Hlasovanie č. 2
27.11.2018
13:11:28
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Krajniaka. Hlasovanie č. 3
27.11.2018
13:12:13
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Beblavého. Hlasovanie č. 4
27.11.2018
13:13:04
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Beblavého Hlasovanie č. 5
27.11.2018
13:14:00
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hrnka. Hlasovanie č. 6
27.11.2018
13:14:45
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Budaja. Hlasovanie č. 7
27.11.2018
13:15:29
8 Hlasovanie o programe 38. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 8
27.11.2018
13:16:42
9 Hlasovanie o postupe rokovania 38. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 9
27.11.2018
17:10:24
10 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Klusa, 1. návrh. Hlasovanie č. 10
27.11.2018
17:11:14
11 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Klusa, 2. návrh. Hlasovanie č. 11
27.11.2018
17:12:29
12 1193 Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 1 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 12
27.11.2018
17:13:08
13 1193 Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 2 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 13
27.11.2018
17:13:46
14 1193 Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 3 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 14
27.11.2018
17:14:23
15 1193 Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 4 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 15
27.11.2018
17:14:59
16 1193 Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 5 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 16
27.11.2018
17:15:35
17 1193 Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 6 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 17
27.11.2018
17:16:28
18 1193 Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 18
27.11.2018
17:17:43
19 1194 Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1194) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 a 2 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 19
27.11.2018
17:18:37
20 1194 Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1194) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 20
27.11.2018
17:20:03
21 1215 Zákon z 23. októbra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizacácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1215) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 až 4 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 21
27.11.2018
17:20:42
22 1215 Zákon z 23. októbra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizacácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1215) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 5 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 22
27.11.2018
17:21:36
23 1215 Zákon z 23. októbra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizacácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1215) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 23
27.11.2018
17:22:52
24 1216 Zákon z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 a 2 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 24
27.11.2018
17:23:39
25 1216 Zákon z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 25
27.11.2018
17:25:01
26 1217 Zákon z 24. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1217) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 26
27.11.2018
17:26:12
27 Hlasovanie o návrhu na zmenu programu 38. schôdze NR SR . Hlasovanie č. 27
27.11.2018
19:54:44
28 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Poliačika. Hlasovanie č. 28
28.11.2018
11:06:06
29 1125 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti (tlač 1125). Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu predsedu NR SR A. Danka. Hlasovanie č. 29
28.11.2018
11:07:00
30 1125 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti (tlač 1125). Hlasovanie o návrhu uznesenia ako o celku. Hlasovanie č. 30
28.11.2018
11:07:37
31 Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal Marian Kotleba k tlači 1125. Hlasovanie č. 31
29.11.2018
11:03:09
32 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. R. Baláža. Hlasovanie č. 32
29.11.2018
11:04:02
33 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Sárközy. Hlasovanie č. 33
29.11.2018
11:05:30
34 1233 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dokumentu OSN Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii (tlač 1233). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kéry. Hlasovanie č. 34
29.11.2018
11:06:10
35 1233 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dokumentu OSN Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii (tlač 1233). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Uhrík. Hlasovanie č. 35
29.11.2018
11:06:48
36 1233 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dokumentu OSN Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii (tlač 1233). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Klus. Hlasovanie č. 36
29.11.2018
11:07:48
37 1233 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dokumentu OSN Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii (tlač 1233). Hlasovanie o uznesení ako o celku. Hlasovanie č. 37
29.11.2018
11:09:19
38 1139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 38
29.11.2018
11:10:10
39 1139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 14, 16 - 27, 29, 30 a 32. Hlasovanie č. 39
29.11.2018
11:10:59
40 1139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 15 a 31. Hlasovanie č. 40
29.11.2018
11:11:45
41 1139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 28. Hlasovanie č. 41
29.11.2018
11:12:28
42 1139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kamenický. Hlasovanie č. 42
29.11.2018
11:13:07
43 1139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Krajčí. Hlasovanie č. 43
29.11.2018
11:13:53
44 1139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
29.11.2018
11:15:50
45 1139 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
29.11.2018
11:16:54
46 1240 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1240). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 46
29.11.2018
11:18:16
47 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Danka na zaradenie nových bodov ( tlač 1246 a 1247 ) do programu 38. schôdze. Hlasovanie č. 47
29.11.2018
17:05:15
48 1241 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Krajniaka - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 48
29.11.2018
17:05:56
49 1241 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Krajniaka a Grausovej - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 49
29.11.2018
17:06:40
50 1241 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.