Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
11.9.2018
13:02:41
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
11.9.2018
13:12:26
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Remišovej. Hlasovanie č. 2
11.9.2018
13:13:22
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Simona. Hlasovanie č. 3
11.9.2018
13:14:14
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beluského na zlúčenie bodov 1079 a 1080. Hlasovanie č. 4
11.9.2018
13:15:09
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Zemanovej. Hlasovanie č. 5
11.9.2018
13:15:59
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Zemanovej. Hlasovanie č. 6
11.9.2018
13:16:47
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Grendela. Hlasovanie č. 7
11.9.2018
13:17:37
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Galeka na vykonanie poslaneckého prieskumu. Hlasovanie č. 8
11.9.2018
13:18:30
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Galeka na zriadenie komisie. Hlasovanie č. 9
11.9.2018
13:19:28
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fecka. Hlasovanie č. 10
11.9.2018
13:20:07
11 Hlasovanie o programe 34. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 11
11.9.2018
13:29:10
12 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
11.9.2018
13:32:03
13 1119 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky, na voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 1119). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 13
11.9.2018
17:07:35
14 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. E. Tomáša. Hlasovanie č. 14
11.9.2018
17:09:15
15 1046 Zákon z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 11 - zmena účinnosti. Hlasovanie č. 15
11.9.2018
17:10:19
16 1046 Zákon z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1046) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 16
11.9.2018
17:11:48
17 1047 Zákon z 19. júna 2018, ktorým se mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1047) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Remišovej. Hlasovanie č. 17
11.9.2018
17:12:44
18 1047 Zákon z 19. júna 2018, ktorým se mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1047) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 18
11.9.2018
17:13:32
19 1047 Zákon z 19. júna 2018, ktorým se mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1047) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4 - zmena účinnosti. Hlasovanie č. 19
11.9.2018
17:14:38
20 1047 Zákon z 19. júna 2018, ktorým se mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1047) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 20
11.9.2018
17:16:16
21 1048 Zákon z 20. júna 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1048) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 21
11.9.2018
17:17:21
22 1065 Vládny návrh zákona o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1065) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
11.9.2018
17:18:25
23 1065 Vládny návrh zákona o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1065) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
11.9.2018
17:19:33
24 1067 Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1067) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
11.9.2018
17:20:36
25 1067 Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1067) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
11.9.2018
17:21:37
26 1073 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
11.9.2018
17:22:38
27 1073 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
11.9.2018
17:23:51
28 1072 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1072) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
11.9.2018
17:24:50
29 1072 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1072) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
11.9.2018
17:25:55
30 1059 Vládny návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1059) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
11.9.2018
17:27:02
31 1059 Vládny návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1059) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
11.9.2018
17:28:12
32 1049 Vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
11.9.2018
17:29:20
33 1049 Vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1049) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
11.9.2018
17:30:26
34 1069 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
11.9.2018
17:31:35
35 1069 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
12.9.2018
11:06:16
36 1070 Vládny návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1070) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
12.9.2018
11:07:22
37 1070 Vládny návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1070) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
12.9.2018
11:08:21
38 1071 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1071) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
12.9.2018
11:09:23
39 1071 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1071) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
12.9.2018
11:10:28
40 1051 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1051). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 40
12.9.2018
11:11:35
41 993 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 993) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 41
12.9.2018
11:12:17
42 993 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 993) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Heger. Hlasovanie č. 42
12.9.2018
11:13:29
43 993 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 993) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 43
12.9.2018
11:14:39
44 1074 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
12.9.2018
11:15:38
45 1074 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1074) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
12.9.2018
11:16:50
46 1010 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 1010) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 46
12.9.2018
11:17:34
47 1010 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 1010) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 47
12.9.2018
11:18:22
48 1010 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika TOMÁŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 1010) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
12.9.2018
11:19:39
49 1076 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1076). Hlasovanie o odvolaní Branislava Masára. Hlasovanie č. 49
12.9.2018
11:20:29
50 1076 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1076). Hlasovanie o zvolení Ota Nevického. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.