Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
9.5.2018
13:03:43
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
9.5.2018
13:10:22
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Remišovej. Hlasovanie č. 2
9.5.2018
13:11:23
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Krajniak, 1. návrh. Hlasovanie č. 3
9.5.2018
13:12:12
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Krajniak, 2. návrh. Hlasovanie č. 4
9.5.2018
13:13:03
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Krajniak, 3. návrh. Hlasovanie č. 5
9.5.2018
13:13:53
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Krajčího. Hlasovanie č. 6
9.5.2018
13:14:48
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Grendela. Hlasovanie č. 7
9.5.2018
13:15:35
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Bláhu. Hlasovanie č. 8
9.5.2018
13:16:10
9 Hlasovanie o programe 31. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 9
9.5.2018
13:24:38
10 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 10
9.5.2018
17:01:14
11 978 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 978). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hrnko. Hlasovanie č. 11
9.5.2018
17:01:56
12 978 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 978). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý. Hlasovanie č. 12
9.5.2018
17:02:38
13 978 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 978). Hlasovanie o návrhu ako o celku. Hlasovanie č. 13
9.5.2018
17:04:06
14 946 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 946) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Zimenovej - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 14
9.5.2018
17:04:53
15 946 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 946) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
9.5.2018
17:06:07
16 946 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 946) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
10.5.2018
11:03:28
17 940 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 940) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
10.5.2018
11:04:33
18 940 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 940) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
10.5.2018
11:05:53
19 941 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
10.5.2018
11:07:15
20 941 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
10.5.2018
11:08:27
21 937 Vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 937) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
10.5.2018
11:09:47
22 937 Vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 937) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
10.5.2018
11:10:54
23 938 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 938) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
10.5.2018
11:12:09
24 938 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 938) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
10.5.2018
11:13:18
25 939 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
10.5.2018
11:14:29
26 939 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
10.5.2018
11:16:09
27 923 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 923) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 27
10.5.2018
11:17:52
28 924 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 924) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 28
10.5.2018
11:19:05
29 925 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (tlač 925) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 29
10.5.2018
11:20:25
30 926 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie (tlač 926) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 30
10.5.2018
11:21:44
31 927 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej (tlač 927) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 31
10.5.2018
11:22:54
32 928 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro–stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (tlač 928) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 32
10.5.2018
11:24:01
33 Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR B. Bugára. Hlasovanie č. 33
10.5.2018
17:06:19
34 949 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
10.5.2018
17:07:33
35 949 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
11.5.2018
11:04:47
36 950 Vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
11.5.2018
11:05:54
37 950 Vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
11.5.2018
11:06:52
38 951 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
11.5.2018
11:07:58
39 951 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 39
11.5.2018
11:10:15
40 954 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 954) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 40
11.5.2018
11:11:21
41 954 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 954) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 41
11.5.2018
11:12:21
42 952 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
11.5.2018
11:13:21
43 952 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
15.5.2018
11:08:14
44 865 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 44
15.5.2018
11:09:00
45 865 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Rajtár. Hlasovanie č. 45
15.5.2018
11:09:53
46 865 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál, body 1 a 2. Hlasovanie č. 46
15.5.2018
11:10:36
47 865 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál, bod 3. Hlasovanie č. 47
15.5.2018
11:11:21
48 865 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 48
15.5.2018
11:12:08
49 865 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 49
15.5.2018
11:13:18
50 867 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 867) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 6. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.