Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
13.6.2017
13:03:07
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
13.6.2017
13:11:51
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Gr?hlinga. Hlasovanie č. 2
13.6.2017
13:12:43
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. Hlasovanie č. 3
13.6.2017
13:13:37
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Krajniaka. Hlasovanie č. 4
13.6.2017
13:16:04
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Dostál, 3 návrhy. Hlasovanie č. 5
13.6.2017
13:17:43
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Jurinová, 2. návrh. Hlasovanie č. 6
13.6.2017
13:18:46
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Marosza. Hlasovanie č. 7
13.6.2017
13:20:35
8 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Viskupiča,. Hlasovanie č. 8
13.6.2017
13:21:24
9 Hlasovanie o programe 18. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 9
13.6.2017
17:07:34
10 607 Zákon z 11. mája 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 607) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 10
13.6.2017
17:08:40
11 607 Zákon z 11. mája 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 607) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 11
13.6.2017
17:10:06
12 575 Zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 575) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 až 4 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 12
13.6.2017
17:10:48
13 575 Zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 575) - druhé čítanie. Hlasovanie o 5. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 13
13.6.2017
17:11:26
14 575 Zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 575) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 14
13.6.2017
17:12:24
15 575 Zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 575) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 15
13.6.2017
17:13:53
16 610 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 16
13.6.2017
17:14:51
17 569 Vládny návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
13.6.2017
17:15:56
18 569 Vládny návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
13.6.2017
17:17:03
19 564 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 564) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
13.6.2017
17:18:08
20 564 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 564) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
13.6.2017
17:19:25
21 549 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 549) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
13.6.2017
17:20:33
22 549 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 549) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
14.6.2017
11:04:29
23 568 Vládny návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 568) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
14.6.2017
11:05:28
24 568 Vládny návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 568) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
14.6.2017
11:06:37
25 611 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
14.6.2017
11:07:58
26 611 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611) – prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
14.6.2017
11:09:53
27 570 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikač-nom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (tlač 570) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
14.6.2017
11:10:59
28 570 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikač-nom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (tlač 570) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
14.6.2017
11:12:03
29 571 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 571) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
14.6.2017
11:13:11
30 571 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 571) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
14.6.2017
11:14:23
31 488 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 488) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty. Hlasovanie č. 31
14.6.2017
11:15:12
32 488 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 488) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 32
14.6.2017
11:15:57
33 488 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 488) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 33
14.6.2017
11:16:44
34 488 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 488) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 34
14.6.2017
11:18:16
35 554 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru (tlač 554) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 35
14.6.2017
11:19:31
36 558 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru (tlač 558). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 36
14.6.2017
11:20:53
37 514 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUClAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 37
14.6.2017
11:21:34
38 514 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUClAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 38
14.6.2017
11:22:30
39 514 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUClAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 39
14.6.2017
11:23:49
40 528 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA, Tibora JANČULU, Jaroslava RIDOŠKA a Dušana TITTELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 528) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 40
14.6.2017
11:24:28
41 528 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA, Tibora JANČULU, Jaroslava RIDOŠKA a Dušana TITTELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 528) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 41
14.6.2017
11:25:46
42 528 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA, Tibora JANČULU, Jaroslava RIDOŠKA a Dušana TITTELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 528) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
14.6.2017
11:27:07
43 523 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 43
14.6.2017
11:28:00
44 523 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Hlasovanie č. 44
14.6.2017
11:28:44
45 523 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Pavol Goga, 1. návrh. Hlasovanie č. 45
14.6.2017
11:29:31
46 523 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Pavol Goga, 2. návrh. Hlasovanie č. 46
14.6.2017
11:30:16
47 523 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 47
14.6.2017
11:31:18
48 523 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
14.6.2017
11:32:23
49 524 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 524) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 49
14.6.2017
11:33:00
50 524 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 524) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 50
123

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.