Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
11.10.2016
13:07:04
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
11.10.2016
13:16:03
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vašečku. Hlasovanie č. 2
11.10.2016
13:17:07
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kollára. Hlasovanie č. 3
11.10.2016
13:18:02
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Simon, 1. návrh. Hlasovanie č. 4
11.10.2016
13:18:54
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Simon, 2. návrh. Hlasovanie č. 5
11.10.2016
13:19:47
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Simon, 3. návrh. Hlasovanie č. 6
11.10.2016
13:20:39
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Uhríka. Hlasovanie č. 7
11.10.2016
13:21:28
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Dostál, 1. návrh (vypustenie bodov z progamu). Hlasovanie č. 8
11.10.2016
13:22:28
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Dostál, 2. návrh o stanovisku - (zaujatie stanoviska ÚPV). Hlasovanie č. 9
11.10.2016
13:23:20
10 Hlasovanie o programe 10. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 10
11.10.2016
13:31:51
11 Informácia Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 11
11.10.2016
13:35:20
12 287 Návrh na voľbu poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu v zložení stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 287). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 12
11.10.2016
17:07:05
13 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 13
11.10.2016
17:07:57
14 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Mihála - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 14
11.10.2016
17:09:13
15 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1, časť 1 a 2. Hlasovanie č. 15
11.10.2016
17:10:02
16 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1, časť 3. Hlasovanie č. 16
11.10.2016
17:10:57
17 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2 a 3. Hlasovanie č. 17
11.10.2016
17:11:43
18 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 4. Hlasovanie č. 18
11.10.2016
17:12:30
19 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Burian, 1. návrh. Hlasovanie č. 19
11.10.2016
17:13:07
20 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Burian, 2. návrh. Hlasovanie č. 20
11.10.2016
17:13:46
21 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál, 1. návrh. Hlasovanie č. 21
11.10.2016
17:15:37
22 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Jurinovej. Hlasovanie č. 22
11.10.2016
17:16:28
23 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 23
11.10.2016
17:17:23
24 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 24
11.10.2016
17:18:57
25 189 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 25
11.10.2016
17:20:10
26 191 Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 23. Hlasovanie č. 26
11.10.2016
17:20:54
27 191 Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 27
11.10.2016
17:21:44
28 191 Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 28
11.10.2016
17:22:52
29 190 Vládny návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 15. Hlasovanie č. 29
11.10.2016
17:23:35
30 190 Vládny návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 30
11.10.2016
17:24:40
31 190 Vládny návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 31
12.10.2016
11:06:46
32 197 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 197) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Hlasovanie č. 32
12.10.2016
11:07:39
33 197 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 197) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 33
12.10.2016
11:08:36
34 197 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 197) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 34
12.10.2016
11:09:46
35 233 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
12.10.2016
11:10:58
36 233 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
12.10.2016
11:12:18
37 253 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 253) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
12.10.2016
11:13:28
38 253 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 253) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
12.10.2016
11:14:41
39 254 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (tlač 254) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
12.10.2016
11:15:50
40 254 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (tlač 254) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
12.10.2016
11:17:02
41 186 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 186) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Beblavý - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 41
12.10.2016
11:17:43
42 186 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 186) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4. Hlasovanie č. 42
12.10.2016
11:18:27
43 186 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 186) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 43
12.10.2016
11:19:20
44 186 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 186) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 44
12.10.2016
11:20:20
45 179 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 179) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Hlasovanie č. 45
12.10.2016
11:21:00
46 179 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 179) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 46
12.10.2016
11:21:46
47 179 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 179) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 47
12.10.2016
11:22:51
48 181 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 181) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 8 a 10 až 18. Hlasovanie č. 48
12.10.2016
11:23:33
49 181 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 181) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9. Hlasovanie č. 49
12.10.2016
11:24:13
50 181 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 181) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.