Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
46 5.2.2015
11:07:57
99 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona, Hubu a Nicholsonovej - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 99
46 5.2.2015
11:08:35
100 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 100
46 5.2.2015
11:09:45
101 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 101
48 12.3.2015
17:07:53
37 1337 Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR Pellegriniho, aby sa hlasovalo o tlači 1337 v utorok 17. marca. Hlasovanie č. 37
48 17.3.2015
11:08:25
55 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona a Hlinu - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 55
48 17.3.2015
11:09:21
56 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona na zmenu spôsobu hlasovania. Hlasovanie č. 56
48 17.3.2015
11:16:21
57 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Hlinu na zmenu spôsobu hlasovania. Hlasovanie č. 57
48 17.3.2015
11:18:28
58 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 4 až 12, 14, 15, 18 až 20, 23, 25 až 29, 31 až 33, 35, 37 až 42, 44 až 54, 56 až 58, 61, 62, 65, 66, 70 až 74, 76, 77, 79, 81 až 83, 87 až 89, 91 až 93, 95, 97, až 102, 105 až 112, 121 až 148, 150 až 163, 165 až 225, 227 až 246, 248 až 268 a 270. Hlasovanie č. 58
48 17.3.2015
11:19:22
59 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 59
48 17.3.2015
11:19:56
60 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 60
48 17.3.2015
11:20:27
61 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3. Hlasovanie č. 61
48 17.3.2015
11:20:59
62 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 13. Hlasovanie č. 62
48 17.3.2015
11:21:29
63 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 16. Hlasovanie č. 63
48 17.3.2015
11:22:01
64 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 17. Hlasovanie č. 64
48 17.3.2015
11:22:36
65 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 21. Hlasovanie č. 65
48 17.3.2015
11:23:10
66 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 22. Hlasovanie č. 66
48 17.3.2015
11:23:41
67 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 24. Hlasovanie č. 67
48 17.3.2015
11:24:11
68 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 30. Hlasovanie č. 68
48 17.3.2015
11:24:40
69 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 34. Hlasovanie č. 69
48 17.3.2015
11:25:10
70 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 36. Hlasovanie č. 70
48 17.3.2015
11:25:39
71 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 43. Hlasovanie č. 71
48 17.3.2015
11:26:16
72 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 55. Hlasovanie č. 72
48 17.3.2015
11:26:45
73 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 59. Hlasovanie č. 73
48 17.3.2015
11:27:16
74 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 60. Hlasovanie č. 74
48 17.3.2015
11:27:45
75 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 63. Hlasovanie č. 75
48 17.3.2015
11:28:15
76 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 64. Hlasovanie č. 76
48 17.3.2015
11:28:49
77 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 67. Hlasovanie č. 77
48 17.3.2015
11:29:19
78 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 68. Hlasovanie č. 78
48 17.3.2015
11:29:51
79 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 69. Hlasovanie č. 79
48 17.3.2015
11:30:30
80 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 75. Hlasovanie č. 80
48 17.3.2015
11:31:13
81 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 80. Hlasovanie č. 81
48 17.3.2015
11:31:44
82 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 84. Hlasovanie č. 82
48 17.3.2015
11:32:14
83 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 85. Hlasovanie č. 83
48 17.3.2015
11:32:43
84 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 86. Hlasovanie č. 84
48 17.3.2015
11:33:15
85 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 90. Hlasovanie č. 85
48 17.3.2015
11:33:45
86 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 94. Hlasovanie č. 86
48 17.3.2015
11:34:17
87 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 96. Hlasovanie č. 87
48 17.3.2015
11:34:50
88 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 103. Hlasovanie č. 88
48 17.3.2015
11:35:30
89 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 113. Hlasovanie č. 89
48 17.3.2015
11:35:58
90 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 114. Hlasovanie č. 90
48 17.3.2015
11:36:29
91 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 115. Hlasovanie č. 91
48 17.3.2015
11:37:03
92 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 116. Hlasovanie č. 92
48 17.3.2015
11:37:32
93 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 117. Hlasovanie č. 93
48 17.3.2015
11:38:01
94 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 118. Hlasovanie č. 94
48 17.3.2015
11:38:33
95 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 119. Hlasovanie č. 95
48 17.3.2015
11:39:03
96 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 120. Hlasovanie č. 96
48 17.3.2015
11:39:32
97 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 149. Hlasovanie č. 97
48 17.3.2015
11:40:01
98 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 164. Hlasovanie č. 98
48 17.3.2015
11:40:30
99 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 226. Hlasovanie č. 99
48 17.3.2015
11:40:57
100 1337 Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 247. Hlasovanie č. 100
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.