Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
36 26.6.2014
17:12:43
64 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 64
36 26.6.2014
17:13:37
65 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 65
37 12.9.2014
11:17:56
83 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 83
37 12.9.2014
11:18:36
84 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 84
37 12.9.2014
11:19:19
85 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Huba, 1. návrh. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 85
37 12.9.2014
11:19:59
86 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Huba, 1. návrh. Hlasovanie č. 86
37 12.9.2014
11:20:40
87 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Huba, 2. návrh. Hlasovanie č. 87
37 12.9.2014
11:21:18
88 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Huba, 3. návrh. Hlasovanie č. 88
37 12.9.2014
11:21:59
89 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 89
37 12.9.2014
11:22:55
90 1055 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Jána SENKA, Emílie MÜLLEROVEJ a Michala BAGAČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 90

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.