Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345678910
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
10.11.2015
13:03:55
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
10.11.2015
13:10:39
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kuffu. Hlasovanie č. 2
10.11.2015
13:11:24
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kadúca. Hlasovanie č. 3
10.11.2015
13:12:05
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hraška. Hlasovanie č. 4
10.11.2015
13:13:05
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 5
10.11.2015
13:13:48
6 Hlasovanie o programe 58. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 6
10.11.2015
17:05:09
7 1735 Vládny návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1735) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3 a 5 až 17. Hlasovanie č. 7
10.11.2015
17:05:52
8 1735 Vládny návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1735) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 8
10.11.2015
17:06:37
9 1735 Vládny návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1735) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 9
10.11.2015
17:07:48
10 1633 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1633) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2 a 3. Hlasovanie č. 10
10.11.2015
17:08:25
11 1633 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1633) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 11
10.11.2015
17:09:03
12 1633 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1633) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 12
10.11.2015
17:09:44
13 1633 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1633) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 13
10.11.2015
17:11:09
14 1644 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1644) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 14
10.11.2015
17:12:06
15 1694 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1694) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Hlasovanie č. 15
10.11.2015
17:12:48
16 1694 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1694) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 16
10.11.2015
17:13:28
17 1694 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1694) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 17
10.11.2015
17:14:23
18 1709 Vládny návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1709) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 14. Hlasovanie č. 18
10.11.2015
17:14:59
19 1709 Vládny návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1709) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 19
10.11.2015
17:15:40
20 1709 Vládny návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1709) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 20
10.11.2015
17:16:50
21 1695 Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1695) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - body 1 až 47. Hlasovanie č. 21
10.11.2015
17:17:28
22 1695 Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1695) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 22
10.11.2015
17:18:09
23 1695 Vládny návrh zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1695) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 23
10.11.2015
17:19:29
24 1696 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. (tlač 1696) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 24
10.11.2015
17:20:10
25 1696 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. (tlač 1696) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 25
10.11.2015
17:20:51
26 1696 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. (tlač 1696) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 26
10.11.2015
17:21:48
27 1645 Vládny návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (tlač 1645) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 16. Hlasovanie č. 27
10.11.2015
17:22:28
28 1645 Vládny návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (tlač 1645) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 28
10.11.2015
17:23:11
29 1645 Vládny návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (tlač 1645) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
10.11.2015
17:24:12
30 1690 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1690) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - 1 až 12. Hlasovanie č. 30
10.11.2015
17:24:47
31 1690 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1690) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
10.11.2015
17:25:31
32 1690 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1690) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
10.11.2015
17:26:31
33 1691 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 1691) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Hlasovanie č. 33
10.11.2015
17:27:06
34 1691 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 1691) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 34
10.11.2015
17:27:56
35 1691 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 1691) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 35
10.11.2015
17:28:51
36 1729 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 64. Hlasovanie č. 36
10.11.2015
17:29:33
37 1729 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 37
10.11.2015
17:30:25
38 1729 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 38
10.11.2015
17:31:32
39 1705 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1705) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 29. Hlasovanie č. 39
10.11.2015
17:32:10
40 1705 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1705) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 40
10.11.2015
17:32:52
41 1705 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1705) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 41
11.11.2015
11:04:08
42 1725 Vládny návrh zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1725) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 41. Hlasovanie č. 42
11.11.2015
11:05:06
43 1725 Vládny návrh zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1725) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mikloško. Hlasovanie č. 43
11.11.2015
11:05:49
44 1725 Vládny návrh zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1725) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
11.11.2015
11:06:28
45 1725 Vládny návrh zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1725) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
11.11.2015
11:07:31
46 1704 Vládny návrh zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 58. Hlasovanie č. 46
11.11.2015
11:08:13
47 1704 Vládny návrh zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý. Hlasovanie č. 47
11.11.2015
11:08:56
48 1704 Vládny návrh zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 48
11.11.2015
11:09:36
49 1704 Vládny návrh zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 49
11.11.2015
11:10:29
50 1789 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2016 (tlač 1789). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
12345678910

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.