Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
5.5.2015
13:05:04
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
5.5.2015
13:18:19
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kollára. Hlasovanie č. 2
5.5.2015
13:19:29
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Lipšica. Hlasovanie č. 3
5.5.2015
13:20:26
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Miškova. Hlasovanie č. 4
5.5.2015
13:21:19
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 5
5.5.2015
13:22:25
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Petráka. Hlasovanie č. 6
5.5.2015
13:23:52
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prvý návrh posl. Kadúca. Hlasovanie č. 7
5.5.2015
13:24:42
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Kadúca. Hlasovanie č. 8
5.5.2015
13:25:29
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Poliačika. Hlasovanie č. 9
5.5.2015
13:26:16
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 10
5.5.2015
13:27:03
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 51. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. Hlasovanie č. 11
5.5.2015
13:27:43
12 Hlasovanie o programe 51. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 12
5.5.2015
13:51:30
13 1538 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1538). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 13
5.5.2015
17:07:40
14 1539 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1539) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 14
5.5.2015
17:08:36
15 1539 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1539) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 15
5.5.2015
17:10:29
16 1461 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461). Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
5.5.2015
17:11:35
17 1461 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461). Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 17
5.5.2015
17:12:47
18 1462 Vládny návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti (tlač 1462) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
5.5.2015
17:14:06
19 1462 Vládny návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti (tlač 1462) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
6.5.2015
11:02:05
20 Hlasovanie o zaradení nového bodu do programu 51. schôdze, tlač 1545. Hlasovanie č. 20
6.5.2015
11:21:12
21 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Lipšica. Hlasovanie č. 21
6.5.2015
11:21:49
22 1545 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 22
6.5.2015
11:23:07
23 1496 Vládny návrh autorského zákona (tlač 1496) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
6.5.2015
11:24:15
24 1496 Vládny návrh autorského zákona (tlač 1496) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
6.5.2015
11:25:21
25 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 25
6.5.2015
11:25:54
26 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 29. Hlasovanie č. 26
6.5.2015
11:26:31
27 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Abrhan, 1. návrh. Hlasovanie č. 27
6.5.2015
11:27:02
28 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Abrhan, 2. návrh. Hlasovanie č. 28
6.5.2015
11:27:38
29 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vášáryová. Hlasovanie č. 29
6.5.2015
11:28:16
30 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 30
6.5.2015
11:29:02
31 1359 Vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (tlač 1359) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 31
6.5.2015
11:30:05
32 1472 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
6.5.2015
11:31:11
33 1472 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (tlač 1472) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
6.5.2015
11:32:35
34 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 17. Hlasovanie č. 34
6.5.2015
11:34:03
35 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - druhé čítanie. Zrušené hlasovanie Hlasovanie č. 35
6.5.2015
11:34:52
36 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 36
6.5.2015
11:35:34
37 1422 Vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1422) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 37
6.5.2015
11:36:37
38 1508 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore a troch súvisiacich dohôd (tlač 1508) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 38
6.5.2015
11:37:42
39 1497 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1497) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
6.5.2015
11:38:45
40 1497 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1497) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
6.5.2015
17:03:13
41 1416 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1416) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 41
6.5.2015
17:03:49
42 1416 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1416) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 17. Hlasovanie č. 42
6.5.2015
17:04:29
43 1416 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1416) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hreha. Hlasovanie č. 43
6.5.2015
17:05:08
44 1416 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1416) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mezenská, body 1 a 2. Hlasovanie č. 44
6.5.2015
17:05:43
45 1416 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1416) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mezenská, body 3 a 4. Hlasovanie č. 45
6.5.2015
17:06:27
46 1416 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1416) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 46
6.5.2015
17:07:10
47 1416 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1416) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 47
6.5.2015
17:08:14
48 1428 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1428) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 13. Hlasovanie č. 48
6.5.2015
17:08:53
49 1428 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1428) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 49
6.5.2015
17:09:38
50 1428 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1428) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.