Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
25.11.2014
13:04:25
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
25.11.2014
13:27:01
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Freša. Hlasovanie č. 2
25.11.2014
13:27:48
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hubu. Hlasovanie č. 3
25.11.2014
13:28:34
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prvý návrh posl. Kollára. Hlasovanie č. 4
25.11.2014
13:29:17
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Kollára. Hlasovanie č. 5
25.11.2014
13:29:58
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beblavého. Hlasovanie č. 6
25.11.2014
13:30:39
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 7
25.11.2014
13:31:20
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fecka. Hlasovanie č. 8
25.11.2014
13:32:07
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hraška. Hlasovanie č. 9
25.11.2014
13:32:52
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Jurinovej. Hlasovanie č. 10
25.11.2014
13:33:38
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Poliačika. Hlasovanie č. 11
25.11.2014
13:34:25
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Osuského. Hlasovanie č. 12
25.11.2014
13:35:08
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prvý návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 13
25.11.2014
13:35:49
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 14
25.11.2014
13:36:39
15 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vášáryovej. Hlasovanie č. 15
25.11.2014
13:40:09
16 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mičovského. Hlasovanie č. 16
25.11.2014
13:42:40
17 Hlasovanie o programe 44. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 17
25.11.2014
13:51:37
18 Informácia Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 18
25.11.2014
15:35:00
19 1321 Voľba predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
25.11.2014
15:45:00
20 1322 Voľba podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
25.11.2014
18:03:06
21 1323 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1323). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 21
25.11.2014
18:04:48
22 1316 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1316). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 22
25.11.2014
18:07:08
23 1318 Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1318). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 23
26.11.2014
11:06:46
24 1317 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1317) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Žitňanská - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 24
26.11.2014
11:07:34
25 1317 tlač 1317Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1317) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
26.11.2014
11:08:45
26 1317 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1317) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
26.11.2014
17:04:29
27 1319 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1319) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
26.11.2014
17:05:29
28 1319 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1319) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
26.11.2014
17:06:31
29 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pellegriniho na doplnenie programu 44. schôdze. Hlasovanie č. 29
26.11.2014
17:08:05
30 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Freša - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 30
26.11.2014
17:08:44
31 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Freša - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 31
26.11.2014
17:09:25
32 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 32
26.11.2014
17:10:03
33 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 8 a 11. Hlasovanie č. 33
26.11.2014
17:10:46
34 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9. Hlasovanie č. 34
26.11.2014
17:11:30
35 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 10. Hlasovanie č. 35
26.11.2014
17:12:14
36 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hraško. Hlasovanie č. 36
26.11.2014
17:12:53
37 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Demian. Hlasovanie č. 37
26.11.2014
17:13:39
38 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 38
26.11.2014
17:14:33
39 1122 Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1122) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 39
26.11.2014
17:15:36
40 1209 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1209) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 20. Hlasovanie č. 40
26.11.2014
17:16:16
41 1209 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1209) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 41
26.11.2014
17:17:07
42 1209 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1209) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
26.11.2014
17:18:20
43 1216 Vládny návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1216) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 43
26.11.2014
17:19:01
44 1216 Vládny návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1216) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 64, 66 až 191. Hlasovanie č. 44
26.11.2014
17:19:37
45 1216 Vládny návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1216) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 65. Hlasovanie č. 45
26.11.2014
17:20:22
46 1216 Vládny návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1216) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kaník. Hlasovanie č. 46
26.11.2014
17:21:07
47 1216 Vládny návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1216) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 47
26.11.2014
17:21:58
48 1216 Vládny návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1216) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
26.11.2014
17:23:06
49 1213 Vládny návrh zákona o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1213) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 49
26.11.2014
17:23:44
50 1213 Vládny návrh zákona o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1213) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 23. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.