Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
11.10.2014
11:21:54
179 1123 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1123) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Petrák. Hlasovanie č. 179
14.10.2014
13:05:21
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
14.10.2014
13:19:06
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O 1. návrhu predsedu NR SR Pašku. Hlasovanie č. 2
14.10.2014
13:20:08
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O 2. návrhu predsedu NR SR Pašku. Hlasovanie č. 3
14.10.2014
13:20:48
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kaníka. Hlasovanie č. 4
14.10.2014
13:21:26
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Beblavého. Hlasovanie č. 5
14.10.2014
13:22:03
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mihála. Hlasovanie č. 6
14.10.2014
13:23:00
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Huba, 1. návrh. Hlasovanie č. 7
14.10.2014
13:23:46
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Huba, 2. návrh. Hlasovanie č. 8
14.10.2014
13:24:22
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 9
14.10.2014
13:25:04
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mičovského. Hlasovanie č. 10
14.10.2014
13:25:47
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hraška. Hlasovanie č. 11
14.10.2014
13:26:31
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 12
14.10.2014
13:27:11
13 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Poliačika. Hlasovanie č. 13
14.10.2014
13:27:50
14 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 14
14.10.2014
13:28:43
15 Hlasovanie o programe 39. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 15
14.10.2014
17:04:52
16 1210 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1210) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
14.10.2014
17:05:49
17 1210 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1210) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 17
14.10.2014
17:06:43
18 1211 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1211) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
14.10.2014
17:07:42
19 1211 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1211) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
14.10.2014
17:09:07
20 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona a Hubu - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 20
14.10.2014
17:09:47
21 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 21
14.10.2014
17:10:39
22 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 72, 74, 75, 77 až 83, 85 a 86. Hlasovanie č. 22
14.10.2014
17:11:24
23 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 76. Hlasovanie č. 23
14.10.2014
17:12:06
24 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 73 a 84. Hlasovanie č. 24
14.10.2014
17:12:49
25 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - druhé čítanie.. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Huba, 1. návrh. Hlasovanie č. 25
14.10.2014
17:13:18
26 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Huba, 2. návrh. Hlasovanie č. 26
14.10.2014
17:13:47
27 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jánoš. Hlasovanie č. 27
14.10.2014
17:14:30
28 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 28
14.10.2014
17:15:08
29 1089 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
15.10.2014
11:04:07
30 1085 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1085) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 14. Hlasovanie č. 30
15.10.2014
11:04:53
31 1085 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1085) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
15.10.2014
11:05:33
32 1085 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1085) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
15.10.2014
11:06:39
33 1109 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 1109) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4. Hlasovanie č. 33
15.10.2014
11:07:19
34 1109 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 1109) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 34
15.10.2014
11:07:57
35 1109 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 1109) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 35
15.10.2014
17:05:33
36 1212 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1212) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
15.10.2014
17:06:47
37 1212 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1212) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
15.10.2014
17:08:30
38 1175 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA a Jany KIŠŠOVEJ na vydanie Zákonníka práce (tlač 1175) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 38
15.10.2014
17:09:48
39 1117 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (tlač 1117) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 6. Hlasovanie č. 39
15.10.2014
17:10:30
40 1117 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (tlač 1117) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 40
15.10.2014
17:11:26
41 1117 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (tlač 1117) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 41
15.10.2014
17:12:58
42 1118 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1118) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 42
15.10.2014
17:13:41
43 1118 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1118) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Hlasovanie č. 43
15.10.2014
17:14:22
44 1118 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1118) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál a Jasaň. Hlasovanie č. 44
15.10.2014
17:14:58
45 1118 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1118) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 45
15.10.2014
17:15:52
46 1118 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1118) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 46
16.10.2014
11:05:44
47 1119 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1119) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch z podanej informácie - 1 až 7. Hlasovanie č. 47
16.10.2014
11:06:26
48 1119 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1119) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 48
16.10.2014
11:07:22
49 1119 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1119) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 49
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.