Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
24.6.2014
13:03:12
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
24.6.2014
13:16:02
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štefanca. Hlasovanie č. 2
24.6.2014
13:16:49
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Zajaca. Hlasovanie č. 3
24.6.2014
13:17:26
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fedora. Hlasovanie č. 4
24.6.2014
13:18:02
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 5
24.6.2014
13:18:44
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Novotného. Hlasovanie č. 6
24.6.2014
13:20:00
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 7
24.6.2014
13:20:48
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. Hlasovanie č. 8
24.6.2014
13:22:27
9 Hlasovanie o programe 36. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 9
24.6.2014
13:29:24
10 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 10
24.6.2014
14:30:59
11 1082 Zákon z 28. mája 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1082) - druhé a tretie čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 11
24.6.2014
14:31:46
12 1082 Zákon z 28. mája 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1082) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 12
24.6.2014
17:10:28
13 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Lucia Žitňanská - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 13
24.6.2014
17:11:09
14 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Lucia Žitňanská - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 14
24.6.2014
17:12:18
15 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 2 až 18, 20 až 22, 24 až 26 a 28. Hlasovanie č. 15
24.6.2014
17:13:00
16 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 1. Hlasovanie č. 16
24.6.2014
17:13:43
17 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 19. Hlasovanie č. 17
24.6.2014
17:14:25
18 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 23. Hlasovanie č. 18
24.6.2014
17:15:06
19 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 27. Hlasovanie č. 19
24.6.2014
17:15:54
20 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vitteková. Hlasovanie č. 20
24.6.2014
17:16:49
21 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kučerová. Hlasovanie č. 21
24.6.2014
17:17:44
22 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 22
24.6.2014
17:18:25
23 922 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 23
24.6.2014
17:19:33
24 968 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 968) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 24
24.6.2014
17:20:06
25 968 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 968) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 25
24.6.2014
17:20:41
26 968 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 968) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 26
24.6.2014
17:21:38
27 1033 Vládny návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
24.6.2014
17:22:42
28 1033 Vládny návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (tlač 1033) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
25.6.2014
11:10:26
29 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Brixiho. Hlasovanie č. 29
25.6.2014
11:11:43
30 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Petráka. Hlasovanie č. 30
25.6.2014
11:13:36
31 1041 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1041) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
25.6.2014
11:14:38
32 1041 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1041) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
25.6.2014
11:15:57
33 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Hlinu - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 33
25.6.2014
11:16:41
34 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 34
25.6.2014
11:17:24
35 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch z informácie: 1 až 34, 36 až 43. Hlasovanie č. 35
25.6.2014
11:18:07
36 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o bode 35 z informácie. Hlasovanie č. 36
25.6.2014
11:18:50
37 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Ježík. Hlasovanie č. 37
25.6.2014
11:19:24
38 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gibalová. Hlasovanie č. 38
25.6.2014
11:20:44
39 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy: posl. Horváthová, 1. návrh - body 1 až 6, 8 až 10, 12, 15 až 18. Hlasovanie č. 39
25.6.2014
11:21:30
40 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy: posl. Horváthová, 2. návrh - body 1, 2, 5 až 10. Hlasovanie č. 40
25.6.2014
11:22:10
41 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy: posl. Horváthová, 3. návrh - body 1 a 2. Hlasovanie č. 41
25.6.2014
11:22:43
42 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy: posl. Horváthová, 4. návrh. Hlasovanie č. 42
25.6.2014
11:23:14
43 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy: posl. Horváthová, 5. návrh. Hlasovanie č. 43
25.6.2014
11:23:52
44 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
25.6.2014
11:24:29
45 970 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
25.6.2014
11:26:37
46 1034 Návrh na zvolenie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tlač 1034). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 46
25.6.2014
11:27:32
47 1038 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
25.6.2014
11:28:28
48 1038 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
25.6.2014
16:35:04
49 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hlinu, aby sa rokovanie o tlači 885, 956 a 1024 presunulo do príchodu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí zo služobnej cesty. Hlasovanie č. 49
25.6.2014
17:09:11
50 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hlinu, aby sa rokovanie o tlači 885, 956 a 1024 presunulo do príchodu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí zo služobnej cesty. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.