Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
18.3.2014
13:03:27
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
18.3.2014
13:14:27
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Freša. Hlasovanie č. 2
18.3.2014
13:14:59
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kadúca Hlasovanie č. 3
18.3.2014
13:15:35
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hubu. Hlasovanie č. 4
18.3.2014
13:16:31
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mičovského. Hlasovanie č. 5
18.3.2014
13:17:24
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hraška. Hlasovanie č. 6
18.3.2014
13:17:58
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška. Hlasovanie č. 7
18.3.2014
13:18:41
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Simona. Hlasovanie č. 8
18.3.2014
13:19:25
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 9
18.3.2014
13:20:17
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 10
18.3.2014
13:20:53
11 Hlasovanie o programe 33. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 11
18.3.2014
17:10:26
12 950 Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine (tlač 950). Hlasovanie o doplňujúcom návrhu z rozpravy posl. Figeľ. Hlasovanie č. 12
18.3.2014
17:11:23
13 950 Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine (tlač 950). Hlasovanie o doplňujúcom návrhu z rozpravy posl. Mikloško.. Hlasovanie č. 13
18.3.2014
17:12:00
14 950 Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine (tlač 950). Hlasovanie o návrhu uznesenia k vyhláseniu. Hlasovanie č. 14
18.3.2014
17:13:06
15 890 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 890) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
18.3.2014
17:13:58
16 890 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 890) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
19.3.2014
11:09:15
17 884 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 884) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
19.3.2014
11:10:27
18 884 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 884) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
19.3.2014
11:11:37
19 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 815) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 19
19.3.2014
11:12:20
20 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 815) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 20
19.3.2014
11:13:02
21 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 815) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 21
19.3.2014
11:14:03
22 893 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane (tlač 893). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 22
19.3.2014
11:14:57
23 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na zmenu programu 33. schôdze. Hlasovanie č. 23
19.3.2014
17:05:28
24 895 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 895) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Švejnu - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 24
19.3.2014
17:06:04
25 895 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 895) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Mihála - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 25
19.3.2014
17:06:48
26 895 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 895) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
19.3.2014
17:07:56
27 895 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 895) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
19.3.2014
17:08:59
28 896 Vládny návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 896) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
19.3.2014
17:10:03
29 896 Vládny návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 896) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
19.3.2014
17:11:22
30 872 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel (tlač 872) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 30
19.3.2014
17:12:19
31 881 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci podpísaná 13. februára 2004 vo Viedni (tlač 881) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 31
19.3.2014
17:13:20
32 897 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 897) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
19.3.2014
17:14:17
33 897 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 897) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
19.3.2014
17:15:12
34 835 Vládny návrh zákona o krátkodobom nájme bytu (tlač 835) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 8, 10 a 11. Hlasovanie č. 34
19.3.2014
17:15:49
35 835 Vládny návrh zákona o krátkodobom nájme bytu (tlač 835) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 35
19.3.2014
17:16:27
36 835 Vládny návrh zákona o krátkodobom nájme bytu (tlač 835) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
20.3.2014
11:04:23
37 831 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 13 Hlasovanie č. 37
20.3.2014
11:04:58
38 831 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mezenská, 1. návrh. Hlasovanie č. 38
20.3.2014
11:05:33
39 831 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mezenská, 2. návrh. Hlasovanie č. 39
20.3.2014
11:06:20
40 831 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 831) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 40
20.3.2014
11:07:05
41 831 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 831) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 41
20.3.2014
11:08:26
42 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 3, 5 až 11, 13, 14, 15, 18 až 28, 31, 33, 35, 37 a 39. Hlasovanie č. 42
20.3.2014
11:09:31
43 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 4 a 29 Hlasovanie č. 43
20.3.2014
11:10:10
44 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hlina Hlasovanie č. 44
20.3.2014
11:10:53
45 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 45
20.3.2014
11:12:40
46 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu na legislatívno-technickú opravu - posl. Hlina Hlasovanie č. 46
20.3.2014
11:13:12
47 832 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 47
25.3.2014
11:08:57
48 921 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla PAŠKU a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 921) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
25.3.2014
11:10:01
49 921 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla PAŠKU a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 921) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 49
25.3.2014
11:11:07
50 891 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Pavla HRUŠOVSKÉHO, Bélu BUGÁRA, Richarda VAŠEČKU, Jozefa MIKUŠA a ďalších na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 891) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.