Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
15.10.2013
13:01:57
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
15.10.2013
13:10:11
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vašečku. Hlasovanie č. 2
15.10.2013
13:10:56
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Huba, 1. návrh. Hlasovanie č. 3
15.10.2013
13:11:34
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Huba, 2. návrh. Hlasovanie č. 4
15.10.2013
13:12:24
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 5
15.10.2013
13:13:03
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Škripeka. Hlasovanie č. 6
15.10.2013
13:13:59
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Simon, 1. návrh. Hlasovanie č. 7
15.10.2013
13:14:42
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Simon, 2. návrh. Hlasovanie č. 8
15.10.2013
13:15:27
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Simon, 3. návrh. Hlasovanie č. 9
15.10.2013
13:16:03
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štefanca. Hlasovanie č. 10
15.10.2013
13:16:40
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Poliačika. Hlasovanie č. 11
15.10.2013
13:17:21
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Zajaca. Hlasovanie č. 12
15.10.2013
13:19:06
13 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Mičovského. Hlasovanie č. 13
15.10.2013
13:19:56
14 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hraška. Hlasovanie č. 14
15.10.2013
13:20:29
15 Hlasovanie o programe 25. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 15
15.10.2013
13:22:46
16 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hlinu, týkajúci sa zaradenia správy o kauze Gorila. Hlasovanie č. 16
15.10.2013
17:04:17
17 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Štefanca na doplnenie programu 25. schôdze. Hlasovanie č. 17
15.10.2013
17:05:10
18 715 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 715) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
15.10.2013
17:06:22
19 715 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 715) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
15.10.2013
17:07:47
20 716 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 716) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
15.10.2013
17:09:54
21 716 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 716) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
16.10.2013
11:03:09
22 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 21. Hlasovanie č. 22
16.10.2013
11:03:49
23 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmenujúcom návrhu posl. Mihála a Podmanického - 1. návrh, bod 1 . Hlasovanie č. 23
16.10.2013
11:04:26
24 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmenujúcom návrhu posl. Mihála a Podmanického - 1. návrh, body 2 a 3. Hlasovanie č. 24
16.10.2013
11:05:01
25 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihála, 1. bod. Hlasovanie č. 25
16.10.2013
11:06:09
26 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Mihála. Hlasovanie č. 26
16.10.2013
11:06:48
27 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jurínovej 1. návrh. Hlasovanie č. 27
16.10.2013
11:07:18
28 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jurínovej, 2. návrh. Hlasovanie č. 28
16.10.2013
11:07:52
29 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Tomanovej. Hlasovanie č. 29
16.10.2013
11:08:25
30 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Novotného. Hlasovanie č. 30
16.10.2013
11:09:01
31 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 31
16.10.2013
11:09:51
32 651 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
16.10.2013
11:10:47
33 720 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (tlač 720) - prvé čítanie. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hubu, vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 33
16.10.2013
11:11:29
34 720 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (tlač 720) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
16.10.2013
11:12:43
35 720 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (tlač 720) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
16.10.2013
11:13:31
36 721 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 721) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
16.10.2013
11:14:35
37 721 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 721) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
16.10.2013
17:09:27
38 726 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 726) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Hubu - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 38
16.10.2013
17:10:09
39 726 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 726) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
16.10.2013
17:11:15
40 726 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 726) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
16.10.2013
17:12:05
41 664 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 664) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 41
16.10.2013
17:12:42
42 664 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 664) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 42
16.10.2013
17:13:18
43 664 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 664) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 43
16.10.2013
17:14:03
44 665 Vládny návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 11. Hlasovanie č. 44
16.10.2013
17:14:43
45 665 Vládny návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 665) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 45
16.10.2013
17:15:33
46 665 Vládny návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 665) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 46
16.10.2013
17:16:48
47 617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
16.10.2013
17:17:57
48 617 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 617) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
16.10.2013
17:19:05
49 722 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 722) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
16.10.2013
17:20:16
50 722 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 722) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.