Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
2.5.2012
13:04:15
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
2.5.2012
13:08:45
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. Hlasovanie č. 2
2.5.2012
13:09:28
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kollára. Hlasovanie č. 3
2.5.2012
13:10:06
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Poliačika. Hlasovanie č. 4
2.5.2012
13:10:42
5 Hlasovanie o programe 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 5
2.5.2012
13:24:50
6 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty a na zaniknutý mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 6
2.5.2012
13:31:47
7 18 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 18). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 7
15.5.2012
11:31:51
8 37 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (tlač 37). [Predkladá sa podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky a § 107 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Hlasovanie o schválení programového vyhlásenia a vyslovení dôvery. Hlasovanie č. 8
15.5.2012
17:20:49
9 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Lucie Žitňanskej. Hlasovanie č. 9
15.5.2012
17:35:18
10 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Mikloška.. Hlasovanie č. 10
15.5.2012
17:37:09
11 27 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 11
15.5.2012
17:38:19
12 27 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal posl. Štefanec. Hlasovanie č. 12
15.5.2012
17:39:53
13 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o tom, aby sa hlasovalo verejne s použitím hlasovacieho zariadenia. Hlasovanie č. 13
15.5.2012
17:40:37
14 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o odvolaní členov. Hlasovanie č. 14
15.5.2012
17:41:19
15 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o voľbe Petra Pellegriniho. Hlasovanie č. 15
15.5.2012
17:41:53
16 38 Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 38). Hlasovanie o voľbe Mareka Lendackého. Hlasovanie č. 16
15.5.2012
17:42:52
17 34 Návrh na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (tlač 34). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba uskutočnila tajne. Hlasovanie č. 17
15.5.2012
17:43:30
18 41 Návrh na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (tlač 41). Hlasovanie o návrhu, aby sa voľba uskutočnila tajne. Hlasovanie č. 18
16.5.2012
11:06:19
19 28 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 19
16.5.2012
11:07:30
20 28 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 20
16.5.2012
11:08:59
21 29 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 21
16.5.2012
11:10:05
22 29 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
16.5.2012
11:11:26
23 30 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra VÁŽNEHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 30) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
16.5.2012
11:12:45
24 30 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra VÁŽNEHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 30) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
16.5.2012
16:02:33
25 31 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda SULÍKA, Juraja MIŠKOVA, Ľubomíra GALKA a Daniela KRAJCERA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 31) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
16.5.2012
16:03:23
26 19 Návrh na uznesenie k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov (tlač 19). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 26
16.5.2012
16:04:40
27 20 Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov (tlač 20). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 27

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.