Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
24 11.10.2011
22:12:14
3 502 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dodatku k Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (tlač 502), o ktorom bolo hlasovanie na žiadosť vlády Slovenskej republiky spojené s hlasovaním o dôvere vláde Slovenskej republiky - tretie čítanie. Hlasovanie o vyslovení súhlasu s Dodatkom a dôvere vláde Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 3

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.