Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
10.8.2010
17:36:24
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
10.8.2010
17:41:17
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 1. návrhu posl. Pašku - vypustiť z programu schôdze bod 10, tlač 30. Hlasovanie č. 2
10.8.2010
17:42:10
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o 2. návrhu posl. Pašku - vypustiť z programu schôdze tlač 27 a 28. Hlasovanie č. 3
10.8.2010
17:42:56
4 Hlasovanie o programe 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Hlasovanie č. 4
10.8.2010
17:44:41
5 34 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 34). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 5
10.8.2010
17:46:14
6 35 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov (tlač 35). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 6
10.8.2010
18:14:56
7 37 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 37). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 7
10.8.2010
18:16:34
8 41 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 41). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 8
10.8.2010
18:32:14
9 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 9
10.8.2010
18:33:50
10 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 10
10.8.2010
18:35:20
11 42 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 42) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 11
10.8.2010
18:36:34
12 42 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 42) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 12
11.8.2010
00:00:00
- 46 Návrh na odvolanie členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky a na voľbu predsedu a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 46). (Tajné hlasovanie.). Hlasovanie o odvolaní členov Dozornej rady Fondu národnho majetku SR:
11.8.2010
00:00:00
- 46 Návrh na odvolanie členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky a na voľbu predsedu a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 46). (Tajné hlasovanie.). Hlasovanie o voľbe predsedu a členov Dozornej rady Fondu národného majetku SR:
11.8.2010
11:03:33
13 27 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 13
11.8.2010
11:04:10
14 27 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 14
11.8.2010
11:05:39
15 27 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 15
11.8.2010
11:07:00
16 28 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Pašku, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 16
11.8.2010
11:07:47
17 28 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 17
11.8.2010
11:09:07
18 28 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
11.8.2010
11:11:07
19 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 19
11.8.2010
11:12:55
20 42 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 42) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 20
11.8.2010
16:33:45
21 29 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (tlač 29) - tretie čítanie. Hlasovanie na vyslovenie súhlasu. Hlasovanie č. 21
11.8.2010
16:35:28
22 30 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Veriteľskou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (tlač 30) - tretie čítanie. Hlasovanie na vyslovenie súhlasu. Hlasovanie č. 22
11.8.2010
16:36:54
23 47 Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov (tlač 47). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 23

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.