Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
31.1.2012
13:04:14
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
31.1.2012
13:17:30
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matoviča. Hlasovanie č. 2
31.1.2012
13:18:07
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča, aby sa bod 20 prerokoval ako bod 1. Hlasovanie č. 3
31.1.2012
13:19:51
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Sulíka. Hlasovanie č. 4
31.1.2012
13:20:43
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Madeja, vypustť z programu schôdze bod 19.. Hlasovanie č. 5
31.1.2012
13:21:56
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Madeja, vypustť z programu schôdze body 20 až 76. Hlasovanie č. 6
31.1.2012
13:22:44
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Slotu, vypustť z programu schôdze body 20 až 76 a všetky personálne voľby. Hlasovanie č. 7
31.1.2012
13:23:32
8 Hlasovanie o programe 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 8
31.1.2012
17:09:20
9 606 Zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 606) - druhé čítanie. Hlasovanie o všetkých pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 9
31.1.2012
17:10:39
10 606 Zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 606) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 10
31.1.2012
17:12:04
11 559 Vládny návrh zákona o cestnej doprave (tlač 559) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 35. Hlasovanie č. 11
31.1.2012
17:13:15
12 559 Vládny návrh zákona o cestnej doprave (tlač 559) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 12
31.1.2012
17:13:49
13 559 Vládny návrh zákona o cestnej doprave (tlač 559) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Choma. Hlasovanie č. 13
31.1.2012
17:14:29
14 559 Vládny návrh zákona o cestnej doprave (tlač 559) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 14
31.1.2012
17:15:22
15 559 Vládny návrh zákona o cestnej doprave (tlač 559) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 15
31.1.2012
17:16:34
16 609 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa (tlač 609) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 16
31.1.2012
17:17:54
17 551 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 551) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1, 2 a 3. Hlasovanie č. 17
31.1.2012
17:18:34
18 551 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 551) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 18
31.1.2012
17:19:09
19 551 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 551) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Radošovský. Hlasovanie č. 19
31.1.2012
17:20:01
20 551 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 551) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 20
31.1.2012
17:20:54
21 551 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 551) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 21
31.1.2012
17:22:19
22 558 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 22
31.1.2012
17:23:06
23 558 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch z informácie 1, 3, 4 a 6. Hlasovanie č. 23
31.1.2012
17:23:49
24 558 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch z informácie 2 a 5. Hlasovanie č. 24
31.1.2012
17:24:35
25 558 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kubovič. Hlasovanie č. 25
31.1.2012
17:25:23
26 558 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Rosová, 1. návrh. Hlasovanie č. 26
31.1.2012
17:26:02
27 558 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Rosová, 2. návrh. Hlasovanie č. 27
31.1.2012
17:26:40
28 558 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 28
31.1.2012
17:27:36
29 558 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
31.1.2012
17:28:46
30 557 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 12. Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 30
31.1.2012
17:29:50
31 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 31
31.1.2012
17:30:51
32 557 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 557) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Baška - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 32
31.1.2012
17:31:31
33 557 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 12. Hlasovanie č. 33
31.1.2012
17:32:12
34 557 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 557) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 34
31.1.2012
17:33:06
35 557 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 557) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 35
1.2.2012
11:12:35
36 560 Vládny návrh zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 560) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 - 7. Hlasovanie č. 36
1.2.2012
11:13:12
37 560 Vládny návrh zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 560) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 37
1.2.2012
11:14:09
38 560 Vládny návrh zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 560) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 38
1.2.2012
11:16:53
39 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 3, 4, 7, 8 a 11. Hlasovanie č. 39
1.2.2012
11:17:42
40 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 10. Hlasovanie č. 40
1.2.2012
11:18:32
41 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 2. Hlasovanie č. 41
1.2.2012
11:19:06
42 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 5. Hlasovanie č. 42
1.2.2012
11:19:45
43 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9. Hlasovanie č. 43
1.2.2012
11:20:29
44 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 6. Hlasovanie č. 44
1.2.2012
11:21:12
45 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu na skrátenie lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
1.2.2012
11:21:50
46 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Golian. Hlasovanie č. 46
1.2.2012
11:22:32
47 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 47
1.2.2012
11:23:28
48 561 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
1.2.2012
11:25:36
49 601 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii (tlač 601) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 49
2.2.2012
11:12:09
50 585 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (tlač 585) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.