Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
22.3.2011
13:05:32
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
22.3.2011
13:11:55
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Dostála - vypustiť z programu bod 24 (tlač 289). Hlasovanie č. 2
22.3.2011
13:13:30
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Rafaja. Hlasovanie č. 3
22.3.2011
13:14:15
4 Hlasovanie o návrhu programu 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 4
22.3.2011
17:05:59
5 300 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálej delegácie (tlač 300). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 5
22.3.2011
17:07:37
6 266 Zákon z 9. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 266) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke p. prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 6
22.3.2011
17:08:40
7 266 Zákon z 9. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 266) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako celku. Hlasovanie č. 7
22.3.2011
17:10:12
8 267 Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 267) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke p. prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 8
22.3.2011
17:11:21
9 267 Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 267) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako celku. Hlasovanie č. 9
22.3.2011
17:12:36
10 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, preložiť hlasovanie o tlači 268 na 23.3. 2011 o 11,30 hod. Hlasovanie č. 10
22.3.2011
17:13:49
11 243 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 243) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 11
22.3.2011
17:15:03
12 243 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 243) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 12
22.3.2011
17:16:16
13 277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 13
22.3.2011
17:17:41
14 277 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 14
22.3.2011
17:18:55
15 278 Vládny návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 278) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
22.3.2011
17:20:18
16 278 Vládny návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 278) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
23.3.2011
11:42:50
17 268 Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 268) - druhé čítanie. Hlasovanie o 1. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 17
23.3.2011
11:43:28
18 268 Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 268) - druhé čítanie. Hlasovanie o 2. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky Hlasovanie č. 18
23.3.2011
11:44:08
19 268 Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 268) - druhé čítanie. Hlasovanie o 3. pripomienke prezidenta Slovenskej republiky Hlasovanie č. 19
23.3.2011
11:45:01
20 268 Zákon z 11. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 268) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 20
23.3.2011
11:46:46
21 279 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 279) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Madeja - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 21
23.3.2011
11:47:38
22 279 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 279) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Madeja - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 22
23.3.2011
11:48:30
23 279 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 279) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
23.3.2011
11:49:49
24 279 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 279) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
23.3.2011
11:52:18
25 280 Vládny návrh zákona o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 280) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 25
23.3.2011
11:53:26
26 280 Vládny návrh zákona o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 280) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 26
23.3.2011
11:55:00
27 283 Vládny návrh zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 283) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
23.3.2011
11:56:06
28 283 Vládny návrh zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 283) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
23.3.2011
11:57:33
29 244 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 244) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
23.3.2011
11:58:43
30 244 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 244) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
23.3.2011
12:00:03
31 253 Vládny návrh zákona o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 253) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
23.3.2011
12:01:26
32 253 Vládny návrh zákona o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 253) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
23.3.2011
12:02:45
33 286 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 286) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 33
23.3.2011
12:03:46
34 286 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 286) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
23.3.2011
12:04:43
35 286 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 286) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
23.3.2011
17:08:39
36 265 Vládny návrh zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 265) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
23.3.2011
17:09:57
37 265 Vládny návrh zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 265) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
23.3.2011
17:11:25
38 281 Vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 281) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Ondruša - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 38
23.3.2011
17:12:09
39 281 Vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 281) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Ondruša - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 39
23.3.2011
17:12:47
40 281 Vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 281) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 40
23.3.2011
17:13:43
41 281 Vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 281) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 41
23.3.2011
17:15:10
42 177 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky (tlač 177) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
23.3.2011
17:15:50
43 177 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky (tlač 177) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jarjabek. Hlasovanie č. 43
23.3.2011
17:16:31
44 177 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky (tlač 177) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
23.3.2011
17:17:30
45 177 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Mojmíra MAMOJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky (tlač 177) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
24.3.2011
11:42:00
46 282 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 282) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
24.3.2011
11:43:02
47 282 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 282) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 47
24.3.2011
11:44:41
48 231 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení (tlač 231) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 48
24.3.2011
11:46:02
49 232 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení (tlač 232) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 49
24.3.2011
11:47:40
50 234 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých (tlač 234) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.