Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
27.4.2010
09:05:54
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
27.4.2010
09:11:40
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh podpredsedníčky NR SR Belousovovej na zmenu programu. Hlasovanie č. 2
27.4.2010
09:12:39
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štefanca. Hlasovanie č. 3
27.4.2010
09:13:21
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Slotu. Hlasovanie č. 4
27.4.2010
09:14:00
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 50. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Farkasa. Hlasovanie č. 5
27.4.2010
09:14:56
6 Hlasovanie o programe 50. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 6
27.4.2010
09:34:11
7 Prezentácia. Hlasovanie č. 7
27.4.2010
14:09:39
8 Hlasovanie o programe 50. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 8
27.4.2010
14:41:17
9 1527 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (tlač 1527). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 9
27.4.2010
14:42:42
10 1533 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1533). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 10
27.4.2010
15:24:45
11 1528 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (tlač 1528) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 11
27.4.2010
15:25:46
12 1528 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (tlač 1528) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 12
27.4.2010
15:26:40
13 1534 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1534) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 13
27.4.2010
15:27:26
14 1534 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1534) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 14
27.4.2010
17:10:19
15 Zrušené hlasovanie. Hlasovanie č. 15
27.4.2010
17:11:28
16 1521 Zákon z 2. marca 2010 na podporu vlastenectva a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1521) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 16
27.4.2010
17:12:11
17 1521 Zákon z 2. marca 2010 na podporu vlastenectva a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1521) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 17
27.4.2010
17:13:27
18 1528 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (tlač 1528) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Simon, návrhy 1 a 2. Hlasovanie č. 18
27.4.2010
17:14:00
19 1528 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (tlač 1528) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Simon, návrhy 3 a 4. Hlasovanie č. 19
27.4.2010
17:14:33
20 1528 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (tlač 1528) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Simon, 5. návrh. Hlasovanie č. 20
27.4.2010
17:15:03
21 1528 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (tlač 1528) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Simon, 6. návrh. Hlasovanie č. 21
27.4.2010
17:15:59
22 1528 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (tlač 1528) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 22
27.4.2010
17:17:00
23 1534 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1534) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 23
27.4.2010
17:17:53
24 1534 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1534) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 24
27.4.2010
19:00:06
25 1522 Zákon zo 4. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1522) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 25
27.4.2010
19:01:12
26 1522 Zákon zo 4. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1522) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 26
27.4.2010
19:02:17
27 1523 Zákon z 9. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1523) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 až 7 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 27
27.4.2010
19:03:04
28 1523 Zákon z 9. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1523) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 28
27.4.2010
19:04:04
29 1524 Zákon z 9. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1524) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
27.4.2010
19:05:15
30 1525 Zákon z 9. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1525) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 30
27.4.2010
19:06:05
31 1526 Zákon z 10. marca 2010, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1526) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 31
27.4.2010
19:11:28
32 1487 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1487) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch informácie 1 až 4. Hlasovanie č. 32
27.4.2010
19:12:13
33 1487 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1487) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Laššáková. Hlasovanie č. 33
27.4.2010
19:12:51
34 1487 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1487) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 34
27.4.2010
19:13:27
35 1487 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1487) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 35
27.4.2010
19:14:45
36 1499 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch z informácie 1 až 6. Hlasovanie č. 36
27.4.2010
19:15:17
37 1499 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Madej, 1. návrh. Hlasovanie č. 37
27.4.2010
19:15:49
38 1499 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Madej, 2. návrh. Hlasovanie č. 38
27.4.2010
19:16:19
39 1499 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 39
27.4.2010
19:17:02
40 1499 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 1499) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 40

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.